Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ιταλικός φόρος ψηφιακών υπηρεσιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η Ιταλία επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών ("DST")

Ιταλικός φόρος ψηφιακών υπηρεσιών

Ιταλικός φόρος ψηφιακών υπηρεσιών
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η Ιταλία επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών ("DST")


Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, μετά από σχεδόν ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του DST, οι ιταλικές φορολογικές αρχές ("ITA") εξέδωσαν ένα σχέδιο εγγράφου που παρείχε περαιτέρω εξηγήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το DST.

Το σχέδιο ήταν επίσης ανοικτό σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος του 2020.

Ιταλικός φόρος ψηφιακών υπηρεσιών (II)

Ιανουάριος 2021


Το σχέδιο ισχύει εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες:

- έχουν σύνολο εσόδων τουλάχιστον 750 εκ. ευρώ
- και το σύνολο εσόδων από συγκεκριμένες ψηφιακές υπηρεσίες το οποίο παράγεται στην Ιταλία είναι τουλάχιστον ίσο με 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο όριο (έσοδα εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών που παράγονται στην Ιταλία) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μέθοδο.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη Παγκόσμια ενημέρωση, ο συντελεστής του φόρου ανέρχεται στο 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ και άλλους έμμεσους φόρους) που παράγονται από δραστηριότητες B2B και B2C σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος σε ψηφιακές υπηρεσίες που βρίσκονται εντός το πεδίο εφαρμογής του ιταλικού DST, δηλαδή για κάθε χρήστη που βρίσκεται στην Ιταλία.

Δείτε το πλήρες σχέδιο:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το taxreport από εδώ: Download PDF

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης