Αποτελέσματα live αναζήτησης

Θετικά αποτελέσματα εμφανίζει στο τέλος του 2020 ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης

Ο κλάδος αντέδρασε γρήγορα επανερχόμενος σε αυξητική τροχιά από το δεύτερο τρίμηνο, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του έτους

Θετικά αποτελέσματα εμφανίζει στο τέλος του 2020 ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης

13 Ιανουάριος 2021
Θετικά αποτελέσματα εμφανίζει στο τέλος του 2020 ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Ο κλάδος αντέδρασε γρήγορα επανερχόμενος σε αυξητική τροχιά από το δεύτερο τρίμηνο, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του έτους

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ 2020

Ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης, στο τέλος του 2020, εμφανίζει θετικά αποτελέσματα με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων € 18,09 δισ. αυξημένο κατά 7,56% από την 30.09.2020 και 6,01% από την αρχή του έτους. Μετά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που είχαν καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο, ο κλάδος αντέδρασε γρήγορα επανερχόμενος σε αυξητική τροχιά από το δεύτερο τρίμηνο, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 2020.  

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.12.2020 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

• Με 31.12.2020, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 11% από το προηγούμενο τρίμηνο και 3% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €8,1 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/2012 €6,24 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1,86 δισ.).

Μετά τις εκροές κεφαλαίων του πρώτου τριμήνου λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19, oι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανέκαμψαν με συνεχιζόμενες εισροές κεφαλαίων το δεύτερο τρίμηνο ύψους € 161 εκ., το τρίτο τρίμηνο ύψους  €121 εκ. και το τέταρτο τρίμηνο ύψους €260 εκ. Το 2020 κλείνει θετικά με συνολικές εισροές κεφαλαίων ύψους €185 εκ.Το 2020 ήταν επίσης έτος θετικών ετησίων αποδόσεων τις οποίες κατέγραψαν πολλές κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α., όπου ξεχωρίζουν οι Μετοχικοί Funds of Funds 7,66%, οι Ομολογιακοί Ελλάδας 5,86%, οι Σύνθετοι Ειδικού Τύπου 2,11% και μικρότερες κατηγορίες όπως οι Μετοχικοί Αμερικής 12,80% και Μετοχικοί Διεθνείς 3,21%.

• Στον κλάδο του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα μέλη της Ε.Θ.Ε. στο τέλος του 2020, κατέγραψε επίσης αύξηση στα ενεργητικά κατά 7,46% από την 30.9.2020 και 2,36% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €6.835 εκ.

• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε μικρή μείωση 4,5% από την 30.9.2020 και ανέρχεται σε €123,6 εκ.

• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.6.2020 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξήθηκε κατά 3,55% στα €3.038 εκ.
 
Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης