Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Αίτημα για σύγκλιση ΣΤΑ για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Αίτημα για σύγκλιση ΣΤΑ για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Αίτημα για σύγκλιση ΣΤΑ για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Αίτημα για σύγκλιση ΣΤΑ για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού 2021

www.dpko.gr

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι με την Πανεπιστημονική υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο απαιτώντας την άμεση σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ και καταθέτουμε το αίτημα προς την Κεντρική Διοίκηση και το Προεδρείο.
 
Χθες, Τρίτη 12/1/2021 πραγματοποιήθηκε η Ν25 συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης (ΚΔ) του ΟΕΕ. Βασικό θέμα ήταν η προέγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού του ΟΕΕ για το έτος 2021. Το θεσμικό πλαίσιο του ΟΕΕ προβλέπει ως προς την έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού τα εξής:
(Ν.1100/1980, άρθρο 6, §1)
«Ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου μετά της Εισηγητικής επ' αυτού Εκθέσεως υποβάλλεται ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους, προς έγκρισιν. Ο προϋπολογισμός ούτος, μετά την έγκρισιν του υπό της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων, εγκρίνεται υπό των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών».
(Π.Δ.351/1983, άρθρο 22, §1)
«Οι ετήσιες τακτικές σύνοδοι της ΣΤΑ συνέρχονται με σκοπό την έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών του επομένου έτους και τον έλεγχο του Απολογισμού του λήξαντος έτους. Η ευθύνη της σύγκλησης των τακτικών συνόδων ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΕΕ, ο Πρόεδρος του οποίου υπογράφει τη σχετική πρόσκληση».

Η πλειοψηφία της ΚΔ (πλην 4 μελών της), παραβλέποντας το θεσμικό πλαίσιο, αποφάσισε η έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 να γίνει με email από τα μέλη της Συνέλευσης Των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ), επικαλούμενο τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για επανάληψη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και για την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του 2019. Η διαδικασία αυτή παραβιάζει το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο του ΟΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η ΣΤΑ αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΟΕΕ (ανώτερο και από την ΚΔ) και μόνο αρμόδιο όργανο να εγκρίνει και να αποφασίζει για τον Οικονομικό Προϋπολογισμό και Απολογισμό. Η ΚΔ προτείνει και η ΣΤΑ αποφασίζει.

Οι Αντιπρόσωποι που υπογράφουμε το κείμενο αυτό απαιτούμε την άμεση σύγκλιση έστω με τηλεδιάσκεψη της ΣΤΑ για την έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021, παίρνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες πανδημίας και απαιτούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Η ΣΤΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο έγκρισής του. Ζητάμε από την ΚΔ να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύγκλιση της ΣΤΑ άμεσα. Κάθε άλλη ενέργεια μέσω email δεν αποτελεί σύγκλιση της ΣΤΑ.
 
Οι αντιπρόσωποι της ΔΠΚΟ στη ΣΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης