Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση μέχρι και 31-1-2021 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Παράταση μέχρι τις 31/1 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων που η αίτηση κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014

Παράταση μέχρι και 31-1-2021 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014

12 Ιανουάριος 2021
Παράταση μέχρι και 31-1-2021 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Παράταση μέχρι τις 31/1 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων που η αίτηση κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014


Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή με την οποία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι και τις 31-1-2021 (λήγει στις 15-1-2021), η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014 (άρθρο 4Δ παρ.1 περ.α' του ν.3869/2010).


Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται πέραν της 15ης. 1.2021 και για διάστημα δέκα έξι (16) ημερών η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 και δη των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι και την 31η.12.2014, ενόψει του ότι η εκ του ν. 4745/2020 προβλεπόμενη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είχε ως αρχική καταληκτική ημερομηνία την 15η.1.2021.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η παράταση της εκ του ν. 4745/2020 προβλεπόμενης καταληκτικής ι ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των οικείων αιτήσεων επαναπροσδιορισμού, μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθεί η επέλευση δυσμενών συνεπειών σε βάρος των οφειλετών, που δεν είχαν το αναγκαίο χρονικό περιθώριο ώστε να ενημερωθούν επαρκώς για τη λειτουργία της πλατφόρμας, κατά την πρώτη εφαρμογή της.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Αφορά όλους τους υπαχθέντες πολίτες στον ν. 3869/2010, οι οποίοι υπέβαλαν αρχική αίτηση μέχρι τις 31.12.2014.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο μόνο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία προβλέπεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4Δ του ν. 3869/2010' 130), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/20201 214), και η οποία λήγει στις 15.1.2021, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.1.2021.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης