Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ: Ο χαρακτηρισμός άσκησης επιχείρησης με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων δεν αποκλείεται λόγω του ότι

Εισόδημα από αγοραπωλησία ακινήτων - Σκοπός η επίτευξη κέρδους

ΔΠΑ: Ο χαρακτηρισμός άσκησης επιχείρησης με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων δεν αποκλείεται λόγω του ότι δεν υπάρχει συστηματική οργάνωση τέτοιας επιχείρησης

12 Ιανουάριος 2021
ΔΠΑ: Ο χαρακτηρισμός άσκησης επιχείρησης με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων δεν αποκλείεται λόγω του ότι δεν υπάρχει συστηματική οργάνωση τέτοιας επιχείρησης
  • Εισόδημα από αγοραπωλησία ακινήτων - Σκοπός η επίτευξη κέρδους

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 17930/2019, 3ο Τμήμα

Ως εισόδημα από εμπορική επιχείρηση θεωρείται και εκείνο που προκύπτει από μεμονωμένες ή συμπτωματικές πράξεις, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους. Περίπτωση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων (α΄ περ. της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

Πραγματοποίηση 24 αγοραπωλησιών ακινήτων σε διάστημα δεκαετίας, χωρίς ο ελεγχόμενος να επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία ότι αποσκοπούσε σε αξιοποίηση των κεφαλαίων του, όπως για παράδειγμα, ότι τα εκμίσθωσε σε τρίτους ή ιδιοχρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο ή από συγγενικά του πρόσωπα ή ότι αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η αντιπαροχή, με τη σύνταξη εργολαβικού συμβολαίου, οικοπέδου λίγους (πέντε) μήνες μετά την απόκτηση αυτού και η πώληση των εν λόγω διαμερισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο ανέγερσης μιας πολυκατοικίας, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (εντός τριετίας), συνιστούν άσκηση επιχείρησης με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων, χωρίς ο χαρακτηρισμός αυτός να αποκλείεται λόγω του ότι δεν υπάρχει συστηματική οργάνωση τέτοιας επιχείρησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης