Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο αντίκτυπος του COVID-19 στο εισόδημα από την απασχόληση σύμφωνα με τη EUROSTAT

18 Ιανουάριος 2021
Ο αντίκτυπος του COVID-19 στο εισόδημα από την απασχόληση σύμφωνα με τη EUROSTAT
Απότομη μείωση του μέσου εισοδήματος από την απασχόληση. Η εκτιμώμενη μείωση του μέσου εισοδήματος από την απασχόληση (πριν από τις κρατικές αποζημιώσεις) σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται σε -5,2%.

Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει την εξέλιξη κατά την περίοδο 2019-2020 ανά χώρα. Η ετήσια μεταβολή κυμαίνεται από -12% έως -1%, με τις μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος στην Κροατία, τη Σλοβακία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιρλανδία.

Οι μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος από την εργασία οφείλονται σε απουσίες από την εργασία.

Η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους προσομοιώνεται σύμφωνα με τρία είδη εργασιακής μεταβολής που μπορούν να υποστούν οι εργαζόμενοι: την ανεργία, τη μεταβολή με ώρες απουσίας ή εργασίας με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Οι δύο τελευταίες μορφές αφορούν ειδικά την τρέχουσα κρίση και εκτιμώνται με βάση το κλείσιμο της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Το συνολικό εισόδημα από την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ μειώνεται κατά -4,8%, με τη μεγαλύτερη μείωση λόγω απουσιών και μειωμένων ωρών εργασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat ο αριθμός των ατόμων που απουσιάζουν ή εργάζονται με μειωμένο ωράριο στα μέσα της απαγόρευσης κυκλοφορίας τον Απρίλιο, κυμαίνεται μεταξύ των χωρών από 1% έως 50% στις χώρες που πλήττονται περισσότερο. Επιπλέον, στις μισές περίπου χώρες (12) το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 80% ή λιγότερες ώρες υπερβαίνει το 20%, ενώ σε άλλες 11 χώρες το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 11% και 20%. Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια
 εισοδήματος από την απασχόληση κατά 4,2%  σε επίπεδο ΕΕ, λόγω απουσιών και εργασίας με μειωμένο ωράριο.

Οι μεγαλύτερες συνολικές απώλειες εισοδήματος εκτιμώνται για την Κροατία (10,6%), την Ελλάδα (7,7%), τη Γαλλία (7,6%) και την Κύπρο (7,4%). Η μείωση του εισοδήματος λόγω απώλειας θέσεων εργασίας είναι πολύ λιγότερο έντονη, με υψηλότερες μειώσεις να καταγράφονται στη Βουλγαρία (-1,9%) και στο Λουξεμβούργο (-1,8%).

Η απώλεια εισοδήματος λόγω απουσιών έχει ισχυρή τομεακή διάσταση, με την εστίαση και τα καταλύματα να καταγράφουν απώλειες σχεδόν 20%. Η κρίση του COVID-19 και οι άνθρωποι που εργάζονται μηδενικές ή μειωμένες ώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα, και ο κίνδυνος έκθεσης σε επίπεδο χώρας είναι ανάλογος με το βάρος που έχουν οι τομείς που επηρεάζονται στην οικονομία.

Το ποσοστό των ατόμων που απουσίαζαν από τον τομέα «εστίαση και καταλύματα» ανήλθε σε εντυπωσιακά επίπεδα τον Απρίλιο, με τις μισές χώρες να καταγράφουν περισσότερο από το 50% των εργαζομένων ως απόντες ή σε καθεστώς προσωρινής κρατικής στήριξης.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τομέα, η διάρκεια της απουσίας είναι μεγαλύτερη, έτσι είναι πιθανό να χάσουν μεγαλύτερο μερίδιο του ετήσιου εισοδήματός τους.

Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό απώλειας εισοδήματος ανά τομέα και αναλύεται ανά είδος μεταβολής. Στους τομείς «εστίαση και καταλύματα» και «τέχνες και ψυχαγωγία» οι απώλειες εισοδήματος λόγω απουσίας ή μείωσης των ωρών εργασίας φτάνουν το -16,8% και το -10,9% αντίστοιχα.

Οι απώλειες λόγω της μεταβολής σε ανεργία είναι επίσης οι υψηλότερες στον τομέα "εστίαση και καταλύματα", περίπου -3%.
Οι απώλειες εισοδήματος συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε ευάλωτες υποομάδες ... Οι μεγαλύτερες μειώσεις λόγω απώλειας θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ σημειώνονται στους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στους νέους (ηλικίας 16-24 ετών).

Η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος είναι περισσότερο από δύο φορές υψηλότερη για τους νέους εργαζόμενους (16-24) από ό,τι για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (25-65).
Οι γυναίκες είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο, κυρίως λόγω της επικράτησής τους στους πληγέντες τομείς.Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος στις μισές περίπου χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες διαφορές στην Τσεχία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία.

Όταν εστιάζουμε στις απώλειες εισοδήματος λόγω ανεργίας, οι διαφορές είναι ακόμη πιο έντονες. Επεκτείνοντας την ανάλυση σε επίπεδο χώρας, είναι σαφές ότι οι νέοι επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις απώλειες θέσεων εργασίας, πιθανώς λόγω του μεγάλου αριθμού νέων που εργάζονται σε τομείς που επηρεάζονται έντονα από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω του COVID-19. Το εισόδημα από την απασχόληση των νέων μειώθηκε σε όλες τις χώρες. Οι μεγαλύτερες μειώσεις αναφέρθηκαν από το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία και την Τσεχία (περισσότερες από -10 ποσοστιαίες μονάδες και για τις επτά χώρες), ενώ οι χαμηλότερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Αυστρία, την Ολλανδία και τη Γερμανία (λιγότερο από -3% και στις τρεις) ). 

Διάγραμμα 7: Ποσοστό απώλειας εισοδήματος από την εργασία λόγω μεταβολής σε ανεργία ανά ηλικιακή ομάδα

Σε 
σύγκριση με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, σε όλες τις χώρες, το εισόδημα από την απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μειώθηκε περισσότερο λόγω μεταβολής σε ανεργία.  Οι μεγαλύτερες μειώσεις αναφέρθηκαν από τη Σλοβακία, την Ισπανία, τη Δανία και τη Σουηδία (- 6 ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερο και για τις τέσσερεις), ενώ η Πολωνία παρουσίασε τη μικρότερη μείωση καθώς και τη μικρότερη διαφορά σε σύγκριση με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου (και οι δύο κάτω από -1 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από την Ολλανδία και τη Γερμανία (λιγότερες από -1,5 ποσοστιαίες μονάδες και για τις δύο).


… Και στρέφονται προς τα αριστερά της κατανομής [του εισοδήματος], με τους χαμηλόμισθους να έχουν απώλειες 3 έως 6 φορές μεγαλύτερες στις μισές χώρες. Τέλος, εκτιμώνται οι απώλειες εισοδήματος που συνδέονται με τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας σε τρεις κύριες ομάδες εισοδήματος από την απασχόληση: τα άτομα με χαμηλό εισόδημα περιλαμβάνουν άτομα στα δεκατημόρια 1, 2 και 3 · η μεσαία ομάδα περιλαμβάνει τα δεκατημόρια 4, 5, 6, 7. Τα δεκατημόρια 8, 9 και 10 ορίζουν την κατηγορία υψηλού εισοδήματος. Στο διάγραμμα 9 φαίνεται ότι, σε όλες τις χώρες, η μείωση ως ποσοστό είναι υψηλότερη για την ομάδα χαμηλού εισοδήματος. Σ
τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ, η απώλεια εισοδήματος για την ομάδα χαμηλού εισοδήματος είναι 3 έως 6 φορές υψηλότερη  από ό,τι για τους  ομόλογούς της στην ομάδα υψηλού εισοδήματος, με τις μεγαλύτερες διαφορές στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο (έως 8 ποσοστιαίες μονάδες ).


Τα συστήματα μισθολογικής αποζημίωσης μείωσαν την απώλεια εισοδήματος από εργασία.

Το EUROMOD χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της επίδρασης αυτών των μέτρων πολιτικής διακριτικής ευχέρειας που θεσπίζονται ή ενεργοποιούνται κατ' εξαίρεση από τις εθνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων του COVID-19, ιδίως των πολιτικών διατήρησης θέσεων εργασίας (συστήματα μισθολογικής αποζημίωσης) και εισοδηματικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων.

Στο EUROMOD, υπάρχουν 25 κράτη μέλη της ΕΕ με σύστημα αποζημίωσης μισθών για τους εργαζόμενους, το οποίο εφαρμόζουν για να μετριάσουν την απώλεια του εισοδήματος από εργασία (Διάγραμμα 13).

Αυτά τα συστήματα παρέχουν οικονομική αποζημίωση στους εργαζόμενους που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω των περιορισμών του COVID-19.

Η αποζημίωση καταβάλλεται είτε αποκλειστικά από το κράτος είτε συνδυαστικά από το κράτος και τις επιχειρήσεις (10 χώρες έχουν αποζημίωση που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις, η οποία προσομοιώνεται στο EUROMOD).

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν είτε ένα σταθερό ποσό (Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα) είτε ένα ποσοστό του εισοδήματός τους από την εργασία ή των καθαρών κερδών τους (Αυστρία, Ιρλανδία) που αναπληρώνει, τουλάχιστον εν μέρει, το εισόδημα από την εργασία τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν μπορούν να εργαστούν.

Το ποσοστό αυτό υπόκειται συχνά σε ένα ελάχιστο ή/και ανώτατο όριο (Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Σλοβακία). Το μερίδιο της χρηματικής αποζημίωσης που αναπληρώνει το αρχικό εισόδημα από απασχόληση μπορεί να υπολογιστεί ως λόγος αναπλήρωσης. Αυτός ο λόγος παίρνει την τιμή 1 σε περίπτωση πλήρους αναπλήρωσης. Τα συστήματα αποζημίωσης συνέβαλαν στη μείωση της απώλειας εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο διάγραμμα 13 απεικονίζεται η ποσοστιαία απώλεια εισοδήματος από εργασία μεταξύ 2019 και 2020, πριν και μετά τις χρηματικές ερνισχύσεις.

Σε γενικές γραμμές, τα μέτρα που θεσπίστηκαν είχαν σημαντική επίδραση στη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης. Στην ΕΕ, η συνολική απώλεια εισοδήματος μειώθηκε από περισσότερο από -4% που ήταν, σε περίπου -2%. Σε περίπου 15 χώρες η απώλεια μισθών μειώθηκε κατά το ήμισυ. Χώρες όπως η Κροατία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Σλοβακία και η Ολλανδία παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην απώλεια εισοδήματος στον τομέα της απασχόλησης, λόγω των συστημάτων αποζημίωσης.

Η απώλεια εισοδήματος από εργασία δεν μετριάζεται πλήρως επειδή: 1) τα συστήματα μισθολογικής αποζημίωσης δεν αναπληρώνουν πλήρως το αρχικό εισόδημα απασχόλησης των ατόμων στο εν λόγω σύστημα ή 2) η απώλεια εισοδήματος από εργασία οφείλεται στην ανεργία και οι παροχές ανεργίας δεν περιλαμβάνονται στο παρόν διάγραμμα.

 
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι μισθολογικές αντισταθμιστικές παροχές ακολουθούν μια προοδευτική κατανομή κατά μήκος των εισοδηματικών ομάδων για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ της ετήσιας απώλειας εισοδήματος πριν και μετά τα συστήματα αποζημίωσης, κατανεμημένη ανά ομάδα εισοδήματος. Ο σκοπός του παρόντος διαγράμματος είναι διττός: αφενός, η μέτρηση της μείωσης της απώλειας εισοδήματος λόγω της αποζημίωσης μισθού (αυτή η μείωση δίνεται από τη διαφορά στο ποσοστό απώλειας εισοδήματος 2019-2020 πριν και μετά τις παροχές)· και από την άλλη πλευρά, η ανάλυση της επίδρασης αυτών των συστημάτων σε διάφορα σημεία της κατανομής του εισοδήματος.

Για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι προφανές ότι η ομάδα χαμηλού εισοδήματος λαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο αποζημίωσης μισθολογικών απωλειών.

Λόγω της αποζημίωσης των μισθών, η Κροατία, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σλοβακία παρουσίασαν σχετική μείωση των απωλειών εισοδήματος για τους χαμηλόμισθους, από περίπου 6 σε περισσότερες από 10 μονάδες.


Σε ορισμένες χώρες, όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Βουλγαρία, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων, όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς των παροχών.
Σε αυτό το στάδιο η προσομοίωση των συστημάτων αποζημίωσης για τους αυτοαπασχολούμενους δεν περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς λόγω έλλειψης πληρότητας των δεδομένων. Η μικροπροσομοίωση της χρηματικής στήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους συχνά απαιτεί ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. ατομική απώλεια εισοδήματος από αυτοαπασχόληση) που δεν είναι διαθέσιμα και επομένως, οι προσομοιώσεις είναι λιγότερο αξιόπιστες.

 


Συμπεράσματα

Η τρέχουσα κρίση προκαλεί κλυδωνισμό στην αγορά εργασίας, με μεγάλο αντίκτυπο στις αποδοχές του ενεργού πληθυσμού τόσο λόγω  της αύξησης του αριθμού των θέσεων εργασίας που χάθηκαν, όσο και της απότομης μείωσης των ωρών εργασίας. Χωρίς κρατική αποζημίωση, η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος για τους εργαζομένους στην ΕΕ ανέρχεται περίπου στο -5% των συνολικών αποδοχών τους. Αυτή η απώλεια για τους εργαζόμενους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις απουσίες από την εργασία ή την εργασία με μειωμένο ωράριο.

Η συνολική επίδραση σε επίπεδο χώρας είναι πιθανόν να εξαρτηθεί από την τομεακή διάρθρωση εντός της χώρας. Οι χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τον τουρισμό φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος. Ειδικότερα, ο τομέας που επλήγη περισσότερο είναι η εστίαση και τα καταλύματα που καταγράφουν απώλειες σχεδόν 20%.


Η απώλεια εισοδήματος λόγω ανεργίας φαίνεται να επικεντρώνεται σε ορισμένες ευάλωτες υποομάδες, όπως οι νέοι και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Γενικά προσανατολίζεται προς τα αριστερά της κατανομής [του εισοδήματος], με τους χαμηλόμισθους να έχουν απώλειες 3 έως 6 φορές μεγαλύτερες από τους υψηλόμισθους στις μισές χώρες.

Τα συστήματα μισθολογικής αποζημίωσης μείωσαν την απώλεια εισοδήματος από την εργασία. Αυτά τα μέτρα περιόρισαν τη μείωση του εισοδήματος από την απασχόληση μεταξύ -1% και -5%. Σε πολλές χώρες, η ομάδα χαμηλού εισοδήματος λαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο από τα συστήματα μισθολογικής αποζημίωσης.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης