Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κλείνουν οι κρουνοί του δανεισμού από τις τράπεζες

28 Οκτώβριου 2009 Σχόλια
  • Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα προσγειώθηκε τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός αυτός διαμορφώθηκε στο 5,4% από 6% τον Αύγουστο του 2009 και 15,9% τον Δεκέμβριο του 2008.
Κλείνουν οι κρουνοί του δανεισμού από τις τράπεζες

Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα προσγειώθηκε τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός αυτός διαμορφώθηκε στο 5,4% από 6% τον Αύγουστο του 2009 και 15,9% τον Δεκέμβριο του 2008.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει και την πρόσφατη πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το 2009 ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης δεν θα ξεπεράσει συνολικά το 4%, κάτι που σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα κινείται σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα.

Τα στοιχεία αντανακλούν την πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, καθώς υπάρχει υποχώρηση τόσο από την πλευρά της προσφοράς δανείων όσο όμως και από την πλευρά της ζήτησης. Οι τράπεζες όχι πλέον λόγω έλλειψης ρευστότητας αλλά λόγω αυστηροποίησης της πιστοδοτικής τους πολιτικής είναι πολύ πιο φειδωλές στη χορήγηση δανείων.


ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ

Και αυτό διότι φοβούνται την αύξηση των επισφαλειών που επίσης είναι μια δυσάρεστη και επικίνδυνη πραγματικότητα με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες. Ετσι είναι πολύ προσεκτικές έως περιοριστικές στις χορηγήσεις τους.

Επίσης σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, ακριβώς λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, η ζήτηση δανείων έχει περιοριστεί καθώς πολλές επιχειρήσεις είτε δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια να ζητήσουν χρηματοδότηση είτε φοβούνται να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις. Αυτό βέβαια δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς και του συναλλακτικού κυκλώματος όπως προκύπτει και από τα στοιχεία για τις ακάλυπτες επιταγές, καθώς η αγορά χαρακτηρίζεται από ασφυκτική έλλειψη ρευστού.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νοικοκυριά, καθώς πολλά εξ αυτών δυσκολεύονται να καλύψουν τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του δανεισμού τους είτε βέβαια αναβάλλουν αποφάσεις λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η κρίση.


Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε ό,τι αφορά τώρα αναλυτικά τα στοιχεία για την πιστωτική επέκταση σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε καθαρή ροή 1.046 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 6,8% από 7,3% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%), σύμφωνα με την ΤτΕ.

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τους κλάδους της «γεωργίας», των «λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» και των «λοιπών» όπου επιταχύνθηκε καθώς και τον κλάδο του εμπορίου όπου παρέμεινε περίπου σταθερός.

Ειδικότερα, σε πολύ χαμηλό επίπεδο διαμορφώθηκε ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία (Σεπτέμβριος 2009: -1%, Αύγουστος 2009: 0,2%, Δεκέμβριος 2008: 15,8%) και τις κατασκευές (Σεπτέμβριος 2009: 2,4%, Αύγουστος 2009: 5,1%, Δεκέμβριος 2008: 35,2%), ενώ ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς το εμπόριο παρά την επιβράδυνσή του, συνέχισε να κινείται σε υψηλότερο επίπεδο απ' ό,τι προς το σύνολο των επιχειρήσεων (Σεπτέμβριος 2009: 7,6%, Αύγουστος 2009: 7,8%, Δεκέμβριος 2008: 19,5%).


ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών σημειώνεται ότι η καθαρή ροή χρηματοδότησης ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2009 σε 529 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 3,9%, έναντι 4,7% τον Αύγουστο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 403 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2009 (δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο του τρέχοντος έτους), ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε μικρή επιβράδυνση (Σεπτέμβριος 2009: 4,4%, Αύγουστος 2009: 4,8%, Δεκέμβριος 2008: 11,5%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αύξηση κατά 64 εκατ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 3,3%, έναντι 4,8% τον Αύγουστο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).

Τέλος, το υπόλοιπο των «λοιπών» δανείων προς τα νοικοκυριά σημείωσε αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2009, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής του επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε -2% από -1,3% τον Αύγουστο 2009 (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης