Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με email ή επιστολή οι δηλώσεις Μ1, Μ7 - Αλλαγές για Κοινωνίες κληρονόμων και Αστικού Δικαίου, ενώσεις ιδιοκτητών κ.ά. - Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

8 Ιανουάριου 2021 Σχόλια
Με email ή επιστολή οι δηλώσεις Μ1, Μ7 -  Αλλαγές για Κοινωνίες κληρονόμων και Αστικού Δικαίου, ενώσεις ιδιοκτητών κ.ά. - Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ 1002/2021 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1006/2013 σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Με τη νέα απόφαση επέρχονται αλλαγές ως προς τα στοιχεία ταυτότητας αλλοδαπών, τη συνέχιση λόγω κληρονομικής διαδοχής της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος, τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι Κοινωνίες Αστικού Δικαίου, Κοινωνίες κληρονόμων όπως και επίσης καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλουν η άτυπη ένωση ενοίκων ή ιδιοκτητών πολυκατοικίας ή κτιρίου.

Με την ίδια απόφαση δίνεται η δυνατότητα αποστολής των δηλώσεων Μ1 για μεταβολές στοιχείων φυσικών προσώπων, Μ7 και λοιπών δικαιολογητικών με email ή συστημένη επιστολή.

Ειδικότερα αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα ΙΓ΄ «Υπηρεσίας myAADElive» της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, επιλέξει την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, τη μεταβολή στοιχείων ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη διαδικασία της βιντεοκλήσης.

Ενδεικτικά για Μον. ΙΚΕ και Μον. ΕΠΕ, σε περίπτωση απενεργοποίησης του ΑΦΜ φυσικού προσώπου, μοναδικού εταίρου/μέλους των εταιριών αυτών, απενεργοποιείται και ο ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

Δείτε την Α.1002/2021 και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1006/2013 από το φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης