Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρακτικές επιθετικού (διασυνοριακού) φορολογικού σχεδιασμού - Υποχρεώσεις των λογιστών - Νόμος 4714/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'- Οδηγία DAC6

9 Ιανουάριος 2021
Πρακτικές επιθετικού (διασυνοριακού) φορολογικού σχεδιασμού - Υποχρεώσεις των λογιστών - Νόμος 4714/2020  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'- Οδηγία DAC6


Χριστίνα Καλογεροπούλου
Νομική Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Οι υποχρεώσεις των «ενδιάμεσων» (λογιστών, συμβούλων, δικηγόρων, τραπεζών, κ.λπ.) σύμφωνα με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ («DAC6») σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Η πρωταρχική ευθύνη γνωστοποίησης βαρύνει τον «ενδιάμεσο». Ως ενδιάμεσος ορίζεται κάθε πρόσωπο που καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης. Ο όρος αυτός είναι ευρύς και περιλαμβάνει τους λογιστές, συμβούλους, δικηγόρους, τράπεζες κ.λπ.

Δείτε αναλυτικά:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης