Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρακτικές επιθετικού (διασυνοριακού) φορολογικού σχεδιασμού - Υποχρεώσεις των λογιστών - Νόμος 4714/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'- Οδηγία DAC6

9 Ιανουάριου 2021 Σχόλια
Πρακτικές επιθετικού (διασυνοριακού) φορολογικού σχεδιασμού - Υποχρεώσεις των λογιστών - Νόμος 4714/2020  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'- Οδηγία DAC6


Χριστίνα Καλογεροπούλου
Νομική Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Οι υποχρεώσεις των «ενδιάμεσων» (λογιστών, συμβούλων, δικηγόρων, τραπεζών, κ.λπ.) σύμφωνα με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ («DAC6») σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Η πρωταρχική ευθύνη γνωστοποίησης βαρύνει τον «ενδιάμεσο». Ως ενδιάμεσος ορίζεται κάθε πρόσωπο που καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης. Ο όρος αυτός είναι ευρύς και περιλαμβάνει τους λογιστές, συμβούλους, δικηγόρους, τράπεζες κ.λπ.

Δείτε αναλυτικά:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης