Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε δημόσια διαβούλευση ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

Σε δημόσια διαβούλευση ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων
  • Ανοιχτή η διαβούλευση σε σχόλια έως την 21η Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00


Σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση έθεσε το Υπ. Δικαιοσύνης, τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Σκοπός του Κώδικα είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία τους και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμβολή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και στην ποιότητα εν γένει και το κύρος της Δικαιοσύνης. Προς τούτο, λαμβάνονται υπόψη η ιδιαιτερότητα της δικαστικής λειτουργίας την οποία υπηρετούν και οι ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις με τις οποίες περιβάλλονται. Η πρόσληψη και η υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων διέπονται ιδίως από τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Στις διατάξεις του Κώδικα υπάγονται οι δικαστικοί υπάλληλοι. Δικαστικοί υπάλληλοι είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια έως την 21η Ιανουαρίου 2021, 17:00.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης