Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξάνεται σε δέκα ο ελάχιστος αριθμός ΟΕΛ που συμμετέχουν στο δυναμικό ελεγκτικής εταιρίας ως απαραίτητη προϋπόθεση παροχής Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αυξάνεται σε δέκα ο ελάχιστος αριθμός ΟΕΛ που συμμετέχουν στο δυναμικό ελεγκτικής εταιρίας ως απαραίτητη προϋπόθεση παροχής Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  • ΕΛΤΕ: Κριτήρια για την παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρείες

Αθήνα, 5/01/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/2021

Κριτήρια για την παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρίες


Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ. 193/2ο/11-12-2020 Απόφασή του και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την υπ’ αρ. 005/2017 Κανονιστική Πράξη της αναφορικά με το πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, αποφάσισε τα κάτωθι :

- Να αυξηθεί ο ελάχιστος αριθμός των ΟΕΛ που συμμετέχουν στο δυναμικό κάθε ελεγκτικής εταιρίας από πέντε (5) σε δέκα (10) ως απαραίτητη προϋπόθεση παροχής Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

- Η υπ’ αριθμ. 169/3ο /31.05.2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ παύει να ισχύει.

Τα ανωτέρω ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης