Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πάνω από 3 τρις ευρώ τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ευρωζώνη

5 Ιανουάριος 2021
Πάνω από 3 τρις ευρώ τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ευρωζώνη

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Στα 3,019 τρις ευρώ ανήλθε το συνολικό ενεργητικό των συνταξιοδοτικών ταμείων (Pension Funds) στο τέλος του γ' τριμήνου 2020 αυξημένα κατά 70 δις ευρώ σε σχέση με το β' τρίμηνο 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ. Η μεγάλη άνοδος του ενεργητικού προήλθε κυρίως από την αύξηση της αξίας των μετοχών και ομολόγων στο γ' τρίμηνο αλλά και σε νέες τοποθετήσεις σε αξίες ενεργητικού. Το ενεργητικό αυτό επενδύεται σε συλλογικές επενδύσεις κατά 45,7% (μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων). Η δεύτερη κατηγορία επενδύσεων ήταν τα ομόλογα (25,6%) και η επόμενη οι μετοχές (8,7%).

Οι υποχρεώσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, ανέρχονταν στο γ' τρίμηνο σε 2,741 τρις ευρώ αυξημένες κατά 21 δις. ευρώ σε σχέση με το β' τρίμηνο 2020. Τα τεχνικά αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 2,757 τρις ευρώ. Τα προϊόντα καθορισμένων επιδομάτων στα 2,294 τρις ευρώ και τα προϊόντα καθορισμένων καταβολών ανέρχονταν στα 447 δις ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης