Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συζητείται η προσφυγή για την έκτακτη εισφορά

26 Οκτώβριου 2009
  • Αύριο θα συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση που είχε κατατεθεί στις 16 Ιουλίου, από τον Θεόδωρο Σκουζού, για αναστολή του μέτρου της έκτακτης εισφοράς.
Συζητείται η προσφυγή για την έκτακτη εισφορά

Αύριο θα συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση που είχε κατατεθεί στις 16 Ιουλίου, από τον Θεόδωρο Σκουζού, για αναστολή του μέτρου της έκτακτης εισφοράς.

Σημειώνεται ότι είχε κριθεί ως μη προδήλως βάσιμη η προσφυγή κατά του μέτρου της έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με τις δύο πρώτες δικαστικές αποφάσεις (714 και 742 του 2009). Επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων για το επίμαχο αυτό θέμα, αλλά μόνο προσωρινές διαταγές.

Τις αποφάσεις αυτές είχε πάρει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά απορρίπτοντας την αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος, με το ακόλουθο σκεπτικό:

Ο αιτών ζητεί την αναστολή εκτελέσεως του εκκαθαριστικού σημειώματος, επικαλούμενος πρόδηλη βασιμότητα της προσφυγής του. Σε αντίκρουση, το Ελληνικό Δημόσιο, υποστηρίζει ότι η ασκηθείσα προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη, εν όψει και της επιβολής της ένδικης εισφοράς, η οποία (κατά τον ισχυρισμό του), δεν συνιστά αναδρομικό οικονομικό βάρος απαγορευμένο από το Σύνταγμα, αλλά έκτακτη επιβάρυνση επιβαλλόμενη στα οικονομικώς ισχυρότερα πρόσωπα, με κριτήριο και βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους κατά το οικονομικό έτος 2008, ενώ γεννώνται ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής νομικών διατάξεων για τα οποία δεν υπάρχει αδιάσπαστη νομολογία.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης