Οι αποφάσεις για την παράταση απόσυρσης και αναβάθμισης ΦΗΜ έως 31.3.2021

Οικονομικές Ειδήσεις

31 Δεκέμβριος 2020
Παράταση των προθεσμιών αναβάθμισης και απόσυρσης ΦΗΜ - Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για την παράταση της προθεσμίας για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών καθώς και της προθεσμίας για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ Taxheaven.gr


Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις ανωτέρω αποφάσεις ακολούθως:

Α.1282/2020 Παράταση έως 31/03/2021 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), όπως ισχύει.

Α.1287/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9-10-2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως ισχύει.

Δείτε επίσης τις αποφάσεις Α.1024/2020 και Α.1011/2020 όπως κωδικοποιήθηκαν και ισχύουν