Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εναλλακτική φορολόγηση (άρθρο 5Α του ΚΦΕ) - Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους, διαδικασία απόδειξης και λεπτομέρειες εφαρμογής

30 Δεκέμβριος 2020
Εναλλακτική φορολόγηση (άρθρο 5Α του ΚΦΕ) - Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους, διαδικασία απόδειξης και λεπτομέρειες εφαρμογής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος


Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση 147269 ΕΞ2020 με τις επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, διαδικασία απόδειξης της επένδυσης και παρακολούθηση της διατήρησης της, επένδυσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός των θεμάτων που αφορούν την απαίτηση υλοποίησης επένδυσης, προκειμένου φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο απαιτούμενος χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησής της και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

Δείτε την 147269 ΕΞ 23-12-2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης