Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ για το προσωπικό του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ, μισθολογικών περιόδων από 8/2008 έως 12/2016, παρατείνεται μέχρι και 28/04/2021


Με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/2018, Δ.ΕΙΣΦ.Μ. /96/604151/2019, Δ.ΕΙΣΦ.Μ./293/763699/2019 και Δ.ΕΙΣΦ.Μ/785/1538495/23-12-2019 παρασχέθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ στην Α.Π.Δ. καθώς και διαδοχικές παρατάσεις στη προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. παρελθόντων ετών, λόγω του όγκου των υποβαλλόμενων στοιχείων και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η απεικόνιση των αντίστοιχων ασφαλιστικών δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός σχετικό αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. και αφετέρου την ανάγκη οριστικής τακτοποίησης της εν λόγω εκκρεμότητας, με το Γενικό Έγγραφό του 351584/29.12.2020, ο e-ΕΦΚΑ κρίνει σκόπιμο να παραταθεί μέχρι και 28/04/2021 η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ για το προσωπικό του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ μισθολογικών περιόδων από 8/2008 έως 12/2016.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης