Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χρέη έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη διέγραψε η ΑΑΔΕ για 118.906 φορολογουμένους

Διαγραφή χρεών για 118.906 φορολογουμένους με χρέη έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη - Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4646/2019.

Χρέη έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη διέγραψε η ΑΑΔΕ για 118.906 φορολογουμένους

Χρέη έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη διέγραψε η ΑΑΔΕ για 118.906 φορολογουμένους
  • Διαγραφή χρεών για 118.906 φορολογουμένους με χρέη έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη - Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4646/2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020                                                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με στόχο την εκκαθάριση του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΑΑΔΕ διέγραψε ψηφιακά οφειλές έως και 10 ευρώ ανά οφειλέτη, για 118.906 φορολογουμένους οι οποίες πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Οι οφειλές που διαγράφηκαν, είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.

• Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.

• Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου, κατά το χρόνο διενέργειας της διαγραφής.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης