Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δίνει χάρη ο Τειρεσίας σε όσους εξοφλούν δάνεια, επιταγές

24 Οκτώβριου 2009 Σχόλια
  • Την οριστική διαγραφή από τη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία όλων όσοι έχουν αποπληρώσει ή εξοφλήσουν τις όφειλες τους σε ακάλυπτες επιταγές και άλλες υποχρεώσεις προς τράπεζες θα προβλέπει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Δίνει χάρη ο Τειρεσίας σε όσους εξοφλούν δάνεια, επιταγές


Την οριστική διαγραφή από τη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία όλων όσοι έχουν αποπληρώσει ή εξοφλήσουν τις όφειλες τους σε ακάλυπτες επιταγές και άλλες υποχρεώσεις προς τράπεζες θα προβλέπει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πρόκειται για ρύθμιση που στοχεύει να δώσει ανάσα στην αγορά, καθώς σήμερα ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και φυσικών προσώπων δεν έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες διότι βρίσκεται εγκλωβισμένος στον Τειρεσία ενώ έχει εξοφλήσει τις οφειλές του. Το μέτρο ισοδυναμεί ουσιαστικά με «άφεση αμαρτιών» για συνεπείς οφειλές, που γλιτώνουν έτσι τη μακρά παραμονή στον Τειρεσία με βάση τις ποινές που προβλέπει το σημερινό καθεστώς.

Πάνω από 400.000 στη λίστα
Υπολογίζεται ότι στον Τειρεσία βρίσκονται εγγεγραμμένοι περισσότεροι απο 400.000

Έλληνες, ενώ το σύνολο των εγγραφών (δηλαδή του αριθμού των οφειλών) ξεπερνά το 1.000.000. Όπως επισημαίνει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη, στόχος δεν είναι να ενθαρρυνθούν οι «μπαταχτσήδες στην αγορά, αλλά να ενισχυθεί η ρευστότητα και να δοθούν διέξοδοι σε υγιείς επιχειρήσεις που βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης να παραμείνουν στην αγορά».

Στο υπουργείο Οικονομίας θεωρούν ότι το σημερινό καθεστώς λειτουργίας του Τειρεσία, στη μαύρη λίστα οποίου μπορεί να μπει κάποιος ακόμη και για ένα μικρό χρέος 500 ευρώ, αλλά και τα χρονικά όρια παραμονής σε αυτήν, δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά, πλήττουν την επιχειρηματικότητα και σε αρκετές περιπτώσεις αποκλείουν νοικοκυριά από τον δανεισμό. Γι΄ αυτό και το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των πρώτων μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την τόνωση της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Τα μέτρα που σχεδιάζονται
Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο εξετάζεται να περιληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: ● Η αύξηση του χρόνου αναγγελίας στο σύστημα του Τειρεσία για ακάλυπτη επιταγή ή απλήρωτη συναλλαγματική από 8 σε 30 εργάσιμες ημέρες. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να δίνεται μια μεγαλύτερη πίστωση χρόνου σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα πρόβλημα ρευστότητας να τακτοποιήσουν την οφειλή τους ώστε να μην αποκλειστούν από τις συναλλαγές με τις τράπεζες.

● Περιορισμός του χρόνου στέρησης της χορήγησης μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες από 3 χρόνια που είναι σήμερα σε 2 χρόνια για όσους έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους και δεν βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» για άλλο λόγο.

● Μείωση του χρόνου παραμονής στον Τειρεσία στο νέο καθεστώς που θα ισχύσει. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομίας, οι οριστικές αποφάσεις για το τι θα ισχύει σχετικά με τα νέα όρια και τον χρόνο παραμονής θα ληφθούν έπειτα από τις προτάσεις που θα υποβάλουν τόσο οι εκπρόσωποι της αγοράς όσο οι εκπρόσωποι των τραπεζών. Σήμερα η παραμονή στον Τειρεσία για σφραγισμένες επιταγές και ακάλυπτες συναλλαγματικές είναι 3 χρόνια, για διαταγές πληρωμής 4 χρόνια, για προγράμματα πλειστηριασμών 5 χρόνια και για χρέη στο Δημόσιο 5 χρόνια, κ.λπ.

● Αλλαγή των όρων για την αναγραφή στον Τειρεσία. Θα τεθεί όριο συνολικών οφειλών κάτω από το οποίο δεν θα γίνονται εγγραφές στη μαύρη λίστα, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για φυσικά πρόσωπα, σε αντίθεση με σήμερα που μπορείς να εγγραφείς και για μία μόνο οφειλή μικρού ύψους. Τα ποσά δεν έχουν προσδιοριστεί και, όπως έλεγαν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας, θα ληφθούν υπόψη τόσο οι προτάσεις που θα υποβάλουν οι τράπεζες όσο και οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών. Νέα κριτήρια για μπλοκ επιταγών
Επίσης, στο υπουργείο επεξεργάζονται νέα κριτήρια για την έκδοση μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες με στόχο την προστασία της αγοράς. Οι ιδέες που εξετάζονται και θα αποτελέσουν θέματα στον διάλογο με τους φορείς της αγοράς αφορούν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η έκδοση μπλοκ επιταγών να γίνεται ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου του πελάτη. Για παράδειγμα, ένα πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να χορηγεί σε πελάτες με σχετικά χαμηλότερο βαθμό φερεγγυότητας ένα βιβλιάριο επιταγών στις οποίες είναι προτυπωμένο ένα συγκεκριμένο ανώτατο επιτρεπτό ποσό. Επίσης εξετάζεται η υποχρεωτική χρήση της δίγραμμης επιταγής στις επιχειρηματικές συναλλαγές πάνω από ένα ορισμένο ποσό, η οποία εκτιμάται πως θα συμβάλει όχι μόνο στον περιορισμό των ακάλυπτων επιταγών, αλλά και στον περιορισμό της παραοικονομίας και στην καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, κάτι που αποτελεί και πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος. Τέλος, αλλαγές θα υπάρξουν και στο καθεστώς μεταχρονολογημένων επιταγών, που αποτελεί ελληνική πατέντα και δημιουργεί σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά. Στο υπουργείο σκέπτονται μεταξύ άλλων και περιορισμό του αριθμού των οπισθογραφήσεων των επιταγών.

Πηγή Τα Νέα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης