Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες αλλαγές στα μέτρα - Τι αλλάζει στη μετακίνηση για σήμερα 25.12.2020 - Σε λειτουργία το Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών - Μετακίνηση για κυνήγι και ψάρεμα - Λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και την Κυριακή 3.1.2021

25 Δεκέμβριος 2020
Νέες αλλαγές στα μέτρα - Τι αλλάζει στη μετακίνηση για σήμερα 25.12.2020 - Σε λειτουργία το Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών - Μετακίνηση για κυνήγι και ψάρεμα - Λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και την Κυριακή 3.1.2021


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418/24.12.2020 με την οποία τροποποιείται η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00”

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις που ισχύουν από σήμερα Χριστούγεννα 25.12.2020 έχουν ως εξής :

Οι πίνακες 3,19,20 και 22 τροποποιήθηκαν ως εξής :

1. Στον πίνακα 3 που αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις η περίπτωση :

• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού.

Τροποποιήθηκε σε :

• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων [ΕΛΤΑ], ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.)


2. Στον πίνακα 19 που αφορά τις μεταφορές   :

Προστέθηκε 

Οι περιορισμοί του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση και υπό τις προϋποθέσεις μετακίνησης προς τον σκοπό συμμετοχής σε συναθροίσεις του σημείου 1 κατά τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι το σημείο 1 που αφορά τις συναθροίσεις προβλέπει :
"Ειδικώς για τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπονται οι συναθροίσεις, με ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων που προέρχονται από έως δύο (2) οικογένειες. "

3. Στον πίνακα 20 που αφορά τον αθλητισμό  :

Προστέθηκε 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται επίσης η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις χωρίς την παρουσία θεατών των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα της Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, πετοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών-γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών-γυναικών.

4. Στον πίνακα 22 που αφορά τα Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων  :

Προστέθηκε 

Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20, 27 Δεκεμβρίου 2020 και 3 Ιανουαρίου 2021, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 7:00 έως 21.00.

Δίνεται πλέον η δυνατότητα λειτουργίας και κατά την Κυριακή  3 Ιανουαρίου 2021


5. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 διαγράφεται το σημείο 10 [Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.62.63]

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθενται περ.  ιζ) και ιη), στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου προστίθεται ένα τελευταίο εδάφιο.

Οι περιπτώσεις που προστέθηκαν

ιζ) Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
ιζα) Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας,
ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/ αλιέων για λόγους ασφαλείας,
ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

ιη) Ειδικώς για το διάστημα από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 2 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι δύο (2) ατόμων προς τον σκοπό επίσκεψης σε κοιμητήρια και συγκεκριμένα μόνο στον τόπο ταφής ή για την τέλεση ιεροπραξιών.

Το εδάφιο που προστέθηκε

Για την περ. ιζ) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση της θήρας, απαιτείται, εκτός της βεβαίωσης κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και άδεια θήρας που βρίσκεται σε ισχύ.


7.
Τέλος τροποποιήθηκε και το σημείο 10 του πίνακα των κυρώσεων ως εξής :

10. Υποχρέωση ραντεβού/τήρησης σχετικού καταλόγου/διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away)/ηλεκτρονικής πληρωμής ή χρήσης POS κατά την παραλαβή

Μη τήρηση της υποχρέωσης: α) για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου και β) ηλεκτρονικής πληρωμής ή χρήσης POS κατά την παραλαβή

1η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

Κατά τη διαδικασία παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί /επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away): α) υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των εννέα (9) ατόμων στην αναμονή (ουρά) σε χώρο ευθύνης της επιχείρησης, β) υπέρβαση του ορίου του ενός (1) ατόμου στην παραλαβή του προϊόντος και γ) υπέρβαση του μέγιστου χρόνου των δέκα (10) λεπτών παραμονής των ατόμων στο σημείο παραλαβής

1η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση [α) και β)] χωριστά

2η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση [α) και β)] χωριστά

Η απόφαση ισχύει από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης