Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπ. Ανάπτυξης: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τ

Υπ. Ανάπτυξης: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τη διετία 2019-2020

Υπ. Ανάπτυξης: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τη διετία 2019-2020

Υπ. Ανάπτυξης: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τη διετία 2019-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 2019 υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 185 καταγγελίες καταναλωτών για παράνομη όχληση από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και επιβλήθηκαν 49 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 470.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν.3758/2009.

Αντίστοιχα, για το έτος 2020, υποβλήθηκαν 274 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 19 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 231.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες αφορούσαν κυρίως σε:

- όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους,

- όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας,

- όχληση οφειλετών παρά την ύπαρξη ρύθμισης των οφειλών η οποία τηρείται,

- παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή,

- παραπλανητική πληροφόρηση,

- επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης