Αποτελέσματα live αναζήτησης

BREXIT: Υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης σε ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνική

BREXIT: Υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης σε ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δικαιούχων Συμφωνίας Αποχώρησης

BREXIT: Υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης σε ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δικαιούχων Συμφωνίας Αποχώρησης

24 Δεκέμβριος 2020
BREXIT: Υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης σε ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δικαιούχων Συμφωνίας Αποχώρησης


Με την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας Φ.60010/53024/2093/2020 ορίζεται η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.) σε ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δικαιούχων Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.)».

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. καθορίζει τους όρους της αποχώρησης και περιλαμβάνει τμήμα αφιερωμένο ειδικά στα δικαιώματα των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, στον Τίτλο III της Συμφωνίας Αποχώρησης με θέμα : «Συντονισμός των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης», καθορίστηκαν μεταξύ άλλων, τα καλυπτόμενα πρόσωπα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων και διασφάλισης παροχών στους δικαιούχους της ΣΑ.

Από την 01.01.2021, οι Κανόνες Συντονισμού της Κοινωνικής Ασφάλισης της Ε.Ε. θα εξακολουθούν να υφίστανται μόνο για τους δικαιούχους της Σ.Α.

Ειδικά για τις παροχές ασθενείας σε είδος, ισχύουν τα εξής:

1) Μέχρι 31/12/2020 συνεχίζει ως έχει η έκδοση ΕΚΑΑ για τους ασφαλισμένους, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία

2) Από 01/01/2021 και μέχρι νεωτέρας, οι αρμόδιοι φορείς θα εκδίδουν για τα καλυπτόμενα πρόσωπα του Άρ.30 της Σ.Α. Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.) με ένδειξη για χρήση «UK» προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα σε παροχές ασθενείας σε είδος σε δικαιούχους της ΣΑ μετά την 01.01.2021, αντί της ΕΚΑΑ. 

Βάσει των ανωτέρω οι ασφαλισμένοι των Φ.Κ. Α. δεν είναι όλοι αυτομάτως δικαιούχοι της Σ.Α. στο σύνολό τους και δεν δικαιούνται να εκδίδουν Π.Π.Α. ή Ε.Κ.Α.Α. για χρήση στο έδαφος του ΗΒ χωρίς να έχει ελεγχθεί προηγουμένως από τον αρμόδιο Ελληνικό φορέα ασφάλισης, η υπαγωγή τους στις διατάξεις των σχετικών άρθρων της Σ.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έκδοση από 01/01/2021 της νέας μορφής Π.Π.Α. (επισυνάπτεται νέα φόρμα), αποκλειστικά για τους δικαιούχους της Σ.Α.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στο email που δημιουργήθηκε στην υπηρεσία μας (email: [email protected]), το Υπουργείο θα δέχεται ερωτήματα και θα παρέχει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που άπτονται του Τίτλου III της ΣΑ καθώς οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει άμεσα αναλυτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων της Σ.Α. σε συνδυασμό με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΚ883/2004 και 987/2009.Δείτε την εγκύκλιο Φ.60010/53024/2093/23.12.2020 από το αρχείο του κόμβου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης