Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από κόσκινο οι ορκωτοί ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες

22 Οκτώβριος 2009
  • «Ποιοτικούς ελέγχους» ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά από την ίδρυση της το 2003, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Οι έλεγχοι γίνονται σε όλα τα ελεγκτικά γραφεία και θα ολοκληρωθούν τον Iανουάριο του 2010.
Από κόσκινο οι ορκωτοί ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες

«Ποιοτικούς ελέγχους» ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά από την ίδρυση της το 2003, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Οι έλεγχοι γίνονται σε όλα τα ελεγκτικά γραφεία και θα ολοκληρωθούν τον Iανουάριο του 2010.

Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι ορκωτοί ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες επιτελούν το έργο τους σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τους Κώδικες Δεοντολογίας, τη δέουσα ανεξαρτησία και τις διατάξεις του Ν. 3693/2008.
Αντικειμενικός σκοπός είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των πιστοποιητικών ελέγχου που υπογράφουν οι ορκωτοί ελεγκτές, καθώς μέσα από αυτά πιστοποιείται η ακρίβεια και η ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων που οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν προς το επενδυτικό κοινό.

Η ανάγκη τέτοιων ελέγχων αναδείχθηκε μετά το σκάνδαλο της Enron τον Οκτώβριο του 2001 και την κατάρρευση του ιταλικού κολοσσού Parmalat το 2003 όταν και αμφισβητήθηκε η λειτουργία του ελεγκτικού θεσμού. Το 2002 ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), ενώ στη Μεγάλη Βρετανία αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των ποιοτικών ελέγχων είναι το Financial Reporting Council (FRC) μέσω του Accounting Inspection Unit (AIU).


ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΓΙΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΛΤΕ

Η Ελλάδα με τον Ν. 3148/2003 και την ίδρυση της ΕΛΤΕ ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που προχώρησε στη σύσταση ανάλογης εποπτικής αρχής. Παρ' όλα αυτά, η δυνατότητα για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων παρέμεινε μέχρι σήμερα ανενεργής.

Η πρακτική που ακολουθείται από το PCAOB είναι να ελέγχονται ετησίως οι ελεγκτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν πλέον τον έλεγχο εκατό εισηγμένων εταιρειών και σε τριετή ορίζοντα τις υπόλοιπες. Αντίστοιχα, το FRC ελέγχει ετησίως τις «Big 4», σε έναν κύκλο 18-24 μηνών τις υπόλοιπες πέντε μεγάλες εταιρείες του κλάδου και σε τακτά χρονικά διαστήματα τις μικρότερες εταιρείες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ΕΛΤΕ επέλεξε να ελέγξει όλες τις ελεγκτικές εταιρείες την πρώτη φορά προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αναδείξει τις προτεραιότητες. Οι εφετινοί έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ανακοίνωσης 0002/09 της ΕΛΤΕ.

Στην ανακοίνωση αυτή τονίζεται ότι οι πρώτοι ποιοτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν εντός του τέταρτου τριμήνου του 2009 υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) και θα αφορούν στον έλεγχο της εφαρμογής του διεθνούς ελεγκτικού προτύπου ISQC 1 για τη λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου στις ελεγκτικές εταιρείες.


Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Η ΕΛΤΕ παρουσίασε το αντικείμενο, τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα των ποιοτικών ελέγχων για το 2009 σε ημερίδα διαβουλευτικού χαρακτήρα που διοργάνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου με θέμα: «Ποιοτικοί Ελεγχοι 2009 - Για την ενίσχυση της ποιότητας των ελέγχων». Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι θεσμικών και επαγγελματικών φορέων και η ηγεσία του συνόλου των ελεγκτικών εταιρειών. Στην ημερίδα συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) το οποίο θα συνεργαστεί με τις ομάδες ελέγχου της ΕΛΤΕ στην πραγματοποίηση των ποιοτικών ελέγχων 2009.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΛΤΕ ο στόχος είναι η εγκαθίδρυση σταθερού προγράμματος ποιοτικών ελέγχων για τη συμμόρφωση των εργασιών των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτεραιότητα αποτελεί η στελέχωση της ΕΛΤΕ. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για την κάλυψη 22 οργανικών θέσεων με ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Πηγή Κέρδος


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης