Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπηρεσία για την απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες διεθνή προστασία

22 Δεκέμβριος 2020
Υπηρεσία για την απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες διεθνή προστασία


           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020                                                                                          
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπηρεσία για την απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες διεθνή προστασία
 
Από 31 Δεκεμβρίου 2020 η ΑΑΔΕ θέτει σε λειτουργία  μια νέα υπηρεσία για την απόδοση ΑΦΜ στους αιτούντες διεθνή προστασία έχοντας πάντα ως στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών σε μία συναλλαγή και τη μείωση της επισκεψιμότητας στις ΔΟΥ συμμετέχοντας στην προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας.
Με την έκδοση της Απόφασης  του Διοικητή κ. Γιώργου Πιτσιλή Α.1270/2020 (ΦΕΚ 5508 Β΄) δίνουμε τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες Ασύλου, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, να χορηγούν ΑΦΜ άμεσα, κατά τη διαδικασία καταγραφής των αιτούντων διεθνή προστασία  και να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ τις τυχόν μεταβολές που επέρχονται στα στοιχεία καταγραφής, ώστε να ενημερώνονται τα στοιχεία του φορολογικού Μητρώου.
Ευχαριστούμε  το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα την Υπηρεσία Ασύλου για την πολύτιμη βοήθειά της και τη συνεργασία της για την επίτευξη αυτού του στόχου. Με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των πολιτών εν μέσω της πανδημίας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε  στην κατεύθυνση της παροχής στους πολίτες νέων εύχρηστων υπηρεσιών για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης