Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υγιείς δηλώνουν οι 8 στους 10 έλληνες σε έρευνα που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ

18 Δεκέμβριος 2020
Υγιείς δηλώνουν οι 8 στους 10 έλληνες σε έρευνα που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Έρευνα υγείας στην Ελλάδα του 2019

Υγιείς δηλώνουν οι 8 στους 10 έλληνες σε έρευνα που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε δείγμα 8.125 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε κάθε νοικοκυριό δείγματος ερευνήθηκε ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω. Να σημειωθεί ότι η έρευνα βασίζεται στις απόψεις των ίδιων των ερωτηθέντων και όχι κάποιων ειδικών. Συνεπώς μεγάλο μέρος του δείγματος μπορεί να νοσούσε και να μην το γνώριζε ή να νοσούσε και να μην ήθελε να το δηλώσει.

Το 79,4% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 15,0% μέτρια υγεία και το 5,6% κακή ή πολύ κακή υγεία

Η χρόνια νοσηρότητα που προσδιορίζεται από τον ίδιο τον ερευνώμενο, καθώς και ο περιορισμός των δραστηριοτήτων του πληθυσμού λόγω προβλημάτων υγείας, είναι δύο βασικοί δείκτες υγείας.

• 4 στους 10 ερευνώμενους (41,7%) ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνουν ότι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα ή χρόνια πάθηση. Χρόνιο θεωρείται το πρόβλημα υγείας ή η πάθηση που διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Χρόνιο πρόβλημα ή χρόνια πάθηση δηλώνουν 5 στις 10 γυναίκες (46,7%) και 4 στους 10 άνδρες (36,3%). Μείωση 16,1%, σε σχέση με το 2014 (49,7%),  καταγράφεται στον πληθυσμό που δηλώνει ότι πάσχει από κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση.

• Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2014, καταγράφεται αύξηση 6,1% στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία, και μείωση 17,6% και 20,0% στα ποσοστά του πληθυσμού που δηλώνει μέτρια υγεία και κακή ή πολύ κακή υγεία, αντίστοιχα.

Ο δείκτης GALI (Global Activity Limitation Indicator) εκτιμά το κατά πόσον ο ερευνώμενος θεωρεί (αυτοεκτιμά) ότι έχει περιορίσει, λόγω προβλημάτων υγείας (σωματικών, ψυχικών ή συναισθηματικών), υφιστάμενης πάθησης / αναπηρίας ή λόγω ηλικίας, δραστηριότητες συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό,

Περιλαμβάνονται  και  περιορισμοί  λόγω  εκ  γενετής προβλημάτων υγείας, καθώς και αυτοί που προκλήθηκαν από ατυχήματα / τραυματισμούς.

Με τον δείκτη GALI εκτιμάται κατά πόσο ο ερευνώμενος έχει περιορίσει τις δραστηριότητες του μόνο λόγω προβλημάτων υγείας και όχι για οικονομικούς ή άλλους λόγους.

▪ Ποσοστό 6,8% των ερευνώμενων ηλικίας 15 ετών και άνω έχει περιορίσει πάρα πολύ, για λόγους υγείας και για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο, κάποιες από τις -συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό-δραστηριότητές του και,

▪ Ποσοστό 6,4% των ερευνώμενων τις έχει περιορίσει αλλά όχι πάρα πολύ. Συνολικά το 13,2% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του λόγω προβλημάτων υγείας.
Μείωση 55,6%  καταγράφεται στο ποσοστό αυτό, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2014

▪ Παθήσεις του θυρεοειδούς ανέφερε το 9,6% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω. Οι πάσχοντες είναι σε ποσοστό 18,7% άνδρες και 81,3% γυναίκες.

▪ Από σακχαρώδη διαβήτη δήλωσε ότι πάσχει το 8,0% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, ποσοστό μειωμένο κατά 13,0% σε σύγκριση με το 2014 (9,2%). Οι πάσχοντες είναι σε ποσοστό 48,5% άνδρες και 51,5% γυναίκες.

▪ Αλλεργίες δήλωσε ότι έχει το 6,5% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, ποσοστό μειωμένο κατά 31,6% σε σύγκριση με το 2014 (9,5%). Οι πάσχοντες είναι σε ποσοστό 38,1% άνδρες και 61,9% γυναίκες.

▪ Το 6,3% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσε ότι πάσχει από παθήσεις του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα αυχένα, το 5,6% από αγχώδεις  διαταραχές, το 5,4% από εκφυλιστικές αρθροπάθειες (εξαιρουμένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας), το 3,8% από κατάθλιψη, το 3,8% από νοσήματα του πεπτικού (έλκος δωδεκαδακτύλου, κολίτιδα, κ.ά.), το 3,3% από άσθμα (συμπεριλαμβανομένου του αλλεργικού άσθματος) και το 3,0% ανέφερε έμφραγμα μυοκαρδίου

Ψυχική υγεία 1 στους 3 έχει βιώσει αρνητικά συναισθήματα

Στην έρευνα περιλαμβάνονταν ερωτήματα που αποσκοπούσαν στην καταγραφή του επιπολασμού και της σοβαρότητας των ψυχικών νόσων, ειδικότερα της κατάθλιψης. Οι καταστάσεις που καταγράφονταν παρέχουν στους ειδικούς σαφή εικόνα της ψυχολογικής κατάστασης του πληθυσμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας.

▪ Κατάθλιψη δήλωσε το 3,8% του πληθυσμού, ποσοστό μειωμένο κατά 19,2% σε σχέση με την έρευνα του 2014 (4,7%).
Οι 3 στους 10 είναι άνδρες (30,5%) και οι 7 γυναίκες (69,5%).

▪ 5,6% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω πάσχει από αγχώδεις διαταραχές και το 1,2% από ανοϊκή διαταραχή ή νόσο Alzheimer.
Το 96,1% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω απάντησε με σαφήνεια (σε όλα τα υποερωτήματα της ενότητας της ψυχικής υγείας, δεν έδωσε απαντήσεις δεν γνωρίζω/ δεν είμαι σίγουρος-η/ δεν απαντώ).
Από αυτούς, ποσοστό 70,7% απάντησε αρνητικά σε όλα τα υποερωτήματα της ενότητας, ενώ ποσοστό 29,3% δήλωσε ότι βίωσε ένα τουλάχιστον από τα «αρνητικά» συναισθήματα
Τα κυριότερα  συναισθήματα / καταστάσεις  που αναφέρθηκαν περισσότερο ήταν:

• Κόπωση / εξάντληση / έλλειψη ενεργητικότητας 20,2%,

• Διαταραχές στον ύπνο (αϋπνία, υπνηλία, υπερβολικές ώρες ύπνου) 14,7%,

• Μελαγχολία, κατάθλιψη ή απελπισία 12,5% και,

• Έλλειψη ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης για οτιδήποτε 10,7%. Σύμφωνα με τις απαντήσεις «σκέψεις ότι θα ήταν καλύτερα να μη ζει ή να βλάψει τον εαυτό του» έκανε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων πριν τη διενέργεια της έρευνας, το 0,7% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που απάντησε με σαφήνεια στο συγκεκριμένο υπό ερώτημα της ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πριν τη διενέργεια της έρευνας, ποσοστό 4,1% του πληθυσμού ηλικίας 15ετών και άνω επισκέφθηκε ψυχίατρο ή ψυχολόγο για πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Το ποσοστό ανδρών και γυναικών που επισκέφθηκαν ειδικό ψυχικής υγείας είναι 3,6% και 4,6%, αντίστοιχα.  

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Με την έρευνα καταγράφηκαν πληροφορίες αναφορικά με την νοσοκομειακή περίθαλψη(με διανυκτέρευση ή χωρίς ημερήσια νοσηλεία) σε νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια –δημόσια και ιδιωτικά–στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (παροχή υπηρεσιών υγείας από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, χειρουργούς, οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς, περίθαλψη που παρέχεται από φυσικοθεραπευτές, κινησιοθεραπευτές και ψυχολόγους.

▪ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πριν τη διενέργεια της έρευνας, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο με διανυκτέρευση, ανήλθε σε 8,4%. Σε σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας του 2014, καταγράφεται μείωση 13,4% (2014: 9,7%).

▪ Το 10,5% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο για ημερήσια νοσηλεία. Σε σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας του 2014, καταγράφεται μείωση 25,5%

▪ Ποσοστό επίσκεψης σε Οδοντίατρο ή ορθοδοντικό, ανήλθε σε 50,0%

▪ Ιατρό γενικής ιατρικής, παθολόγο ή οικογενειακό ιατρό, ανήλθε σε 57,9%

▪ Ιατρό άλλης ειδικότητας ή χειρουργό, ανήλθε σε 46,8%

▪ Φυσικοθεραπευτή, κινησιοθεραπευτή, χειροπράκτη ή οστεοπαθητικό, επισκέφθηκε το 8,6% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.

▪ Ιατρονοσηλευτική ή άλλη φροντίδα κατ’ οίκον, στο πλαίσιο προγραμμάτων που παρέχουν φροντίδα σε άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσειςWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης