Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΡΓΑΝΗ : Παράταση για το έντυπο Ε13 έως και την 10η/01/2021.

17 Δεκέμβριος 2020
ΕΡΓΑΝΗ : Παράταση για το έντυπο Ε13 έως και την 10η/01/2021.
  • Καθίσταται δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε13 έως και την 10η/01.2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε13 στο ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (δήλωση εργοδότη χρήσης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας από εργαζόμενούς του) Σε συνέχεια τις αριθμ. 49091/Δ1.14744/2020 (ΦΕΚ 5474/Β΄/11-12-2020) Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε13 από τους υπόχρεους εργοδότες στο ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η 20η/12/2020, και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των καταχωρίσεων, καθίσταται δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε13 έως και την 10η/01/2021.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης