Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου προς την Υπουργό Οικονομίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2009
Αρ, Πρωτ, : 3666/Γ3

Προς: Την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
κ. Λούκα Κατσέλη

Κοιν.: - κ. Κρεμαστινό Δημήτριο
Βουλευτή Δωδεκανήσου
- κ. Νικητιάδη Γεώργιο
Βουλευτή Δωδεκανήσου
- κ. Ζωίδη Νικόλαο
Βουλευτή Δωδεκανήσου
- κ. Κουσουρνά Ευστάθιο
Βουλευτή Δωδεκανήσου
- κ. Ιατρίδη Μίκα
Βουλευτή Δωδεκανήσου

Αξιότιμη Κ. Υπουργέ,
στη δυσκολότερη, ίσως, οικονομική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της Δωδεκανήσου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σας καταθέτει τις προτάσεις στις οποίες κατέληξε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τα απαιτούμενα πρώτα μέτρα στήριξης των δοκιμαζομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-αναστολή πληρωμής των δόσεων των επιχειρηματικών δανείων (κεφαλαίων κίνησης, παγίων, χρηματοδοτικής μίσθωσης) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα μηνών (προσαρμογή του Ιταλικού προτύπου) με μετάθεση της πληρωμής των παραπάνω ποσών ισομερώς κατανεμημένων σε βάθος τριετίας,

-παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Τειρεσία , με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του, και με πρώτη απαραίτητη τροποποίηση τη θέσπιση της άμεσης διαγραφής από τα αρχεία του Τειρεσία, του οποιουδήποτε προβεί σε εξόφληση της οφειλής που αποτέλεσε και την αιτία εγγραφής του σε αυτόν,

- αξιοποίηση των χρηματικών υπολοίπων του πακέτου των 28 δις ευρώ, που θεσπίστηκε το φθινόπωρο του 2008, με στόχο την διοχέτευση τους στη κατεύθυνση της ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς .

Αξιότιμη Κ. Υπουργέ,
με τη βεβαιότητα πώς θα κινηθείτε αποφασιστικά στην πορεία αναθέρμανσης της οικονομίας και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήοεων . θα μας βρείτε συμπαραστάτες και αρωγούς στο πολύ δύσκολο έργο σας, αφού αποτελεί κοινό στόχο η ανταπόκριοη στις ιδιαίτερες προκλήσεις της εποχής μας.Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Χατζημάρκος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης