Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε13 - Διαθέσιμη η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του εντύπου - Οδηγίες χρήσης

16 Δεκέμβριος 2020
Ε13 - Διαθέσιμη η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του εντύπου - Οδηγίες χρήσης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Ε13: Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζόμενους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας


Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ν. 2696/1999, Α’ 57), ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

ΕΚΔΟΣΗ 11.12.2020

1. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας υποβολής εντύπου

Η πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ).
Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] >  [Εισαγωγή].
Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε το [Παράρτημα] και ως [Είδος Εντύπου] το «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή].

Τέλος, συμπληρώστε τα στοιχεία των Ενοτήτων
→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
→ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ –ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
→ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ/ΜΗΧΑΝΩΝ


Το Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» αφού υποβληθεί, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.

2. Αναζήτηση ήδη υποβληθέντων Εντύπων

Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] >  [Αναζήτηση].
Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα πεδία (φίλτρα) αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί [Αναζήτηση]. Με κλικ στο [Επιλογή] εμφανίζεται η Δήλωση, την οποία στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου pdf.

3. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης

Το έντυπο «E13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με επιλογή από την αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] - [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας] - [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας, πατήστε εδώ:].
 


 από την αρχική σελίδα


 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιλέγεται το παράρτημα της επιχείρησης-εργοδότη από τη λίστα των παραρτημάτων που έχουν απογραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ ή του TAXIS. Στη συνέχεια επιλέξτε «Είδος Δήλωσης» [Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ]  και κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».


 
Όταν στη λίστα που ανοίγει δεν εμφανίζεται κανένα παράρτημα, τότε επιλέξτε το μενού [Μητρώα] -[Στοιχεία Εργοδότη] και ελέγξτε ότι δεν είναι κενό κανένα από τα πεδία: α) (Δ.Ο.Υ. ή β)μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα. Εφόσον κάποιο/α από τα πεδία είναι κενό/α, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη στο αρμόδιο παράτημα e-ΕΦΚΑ για να καταχωρηθούν τιμές στα προαναφερθέντα κενά πεδία. Αμέσως μετά την ενημέρωση των πεδίων από τον e-ΕΦΚΑ, θα εμφανίζεται και η λίστα των παραρτημάτων.

Κατάσταση Υποβολής
Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει  σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή,  μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] - [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας] - [Αναζήτηση] ή [Για να δείτε τις Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας, πατήστε εδώ:]. Στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή», κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ:ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Συμπληρώνονται από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση του εντύπου.

ΠΕΔΙΑ «e-ΕΦΚΑ»  

Τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ.

Το πεδίο [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ] λαμβάνει αυτόματα την τιμή «Ναι»
- όταν τα πεδία [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] και [ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρονται σε χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο υποβολής, ο οποίος καταγράφεται από το σύστημα στο πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ],  είτε
- όταν το πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο και μεγαλύτερο των τριών ημερών από τον χρόνο υποβολής ([ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ]).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 


ΠΕΔΙΑ «e-ΕΦΚΑ»  

Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ» και «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ» συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΠΣ e-ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία μεταβολής στοιχείων εργοδότη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα της επιχείρησης-εργοδότη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά το προς υποβολή έντυπο.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 


Εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο [Έλεγχος]. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στον ΕΦΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ
 Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη», ανοίγει κάθε φορά η καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων νέου μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Συμπληρώνεται ο αριθμός Κυκλοφορίας μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας .

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΜΗ ή ΚΑΤΟΧΗ:
Επιλογή ανάλογα με την περίπτωση από την λίστα τιμών (Εργοδότης ή Εργαζόμενος). Στην περίπτωση που την ιδιοκτησία νομή ή κατοχή  του μοτοποδήλατου ή της μοτοσυκλέτας την έχει ο Εργαζόμενος συμπληρώνονται  υποχρεωτικά τα πεδία ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατρός.


 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία και  η ώρα  έναρξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας από την επιχείρηση για πρώτη φορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας με νέα υποβολή του εντύπου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καταχωρούνται τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες, που αφορούν το προς χρήση μοτοποδήλατο  ή μοτοσυκλέτα.

Προσοχή!!!
Πριν την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:
Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

Παρατίθενται ακολούθως οι σημαντικότερες διατάξεις της Υ.Α. 49091/Δ1.14744/04.12.2020 (ΦΕΚ 5474 Β’) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 …… παρ. 3, 4 και 5
3. Στο άρθρο 5 «Προθεσμίες» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
«5.24 Ι. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, το έντυπο Ε13, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.
ΙΙ. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.».

4. Στο Άρθρο 6 «Εκπρόθεσμη υποβολή» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:
«6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή (με την εξαίρεση του εντύπου Ε13), αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσας.».

5. Στο Άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις»
προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«14.18 Ι. Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-12-2020, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που:
i) χρησιμοποιείται ήδη ή
ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020.
για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.
ΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 δεν ισχύει για τη μεταβατική περίοδο.
ΙΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 ισχύει από 21- 12-2020.».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης