Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε13 - Διαθέσιμη η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του εντύπου - Οδηγίες χρήσης

16 Δεκέμβριου 2020 Σχόλια
Ε13 - Διαθέσιμη η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του εντύπου - Οδηγίες χρήσης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Ε13: Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζόμενους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας


Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ν. 2696/1999, Α’ 57), ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

ΕΚΔΟΣΗ 11.12.2020

1. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας υποβολής εντύπου

Η πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ).
Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] >  [Εισαγωγή].
Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε το [Παράρτημα] και ως [Είδος Εντύπου] το «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή].

Τέλος, συμπληρώστε τα στοιχεία των Ενοτήτων
→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
→ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ –ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
→ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ/ΜΗΧΑΝΩΝ


Το Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» αφού υποβληθεί, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.

2. Αναζήτηση ήδη υποβληθέντων Εντύπων

Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] >  [Αναζήτηση].
Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα πεδία (φίλτρα) αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί [Αναζήτηση]. Με κλικ στο [Επιλογή] εμφανίζεται η Δήλωση, την οποία στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου pdf.

3. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης

Το έντυπο «E13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με επιλογή από την αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] - [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας] - [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας, πατήστε εδώ:].
 


 από την αρχική σελίδα


 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιλέγεται το παράρτημα της επιχείρησης-εργοδότη από τη λίστα των παραρτημάτων που έχουν απογραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ ή του TAXIS. Στη συνέχεια επιλέξτε «Είδος Δήλωσης» [Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ]  και κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».


 
Όταν στη λίστα που ανοίγει δεν εμφανίζεται κανένα παράρτημα, τότε επιλέξτε το μενού [Μητρώα] -[Στοιχεία Εργοδότη] και ελέγξτε ότι δεν είναι κενό κανένα από τα πεδία: α) (Δ.Ο.Υ. ή β)μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα. Εφόσον κάποιο/α από τα πεδία είναι κενό/α, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη στο αρμόδιο παράτημα e-ΕΦΚΑ για να καταχωρηθούν τιμές στα προαναφερθέντα κενά πεδία. Αμέσως μετά την ενημέρωση των πεδίων από τον e-ΕΦΚΑ, θα εμφανίζεται και η λίστα των παραρτημάτων.

Κατάσταση Υποβολής
Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει  σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή,  μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] - [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας] - [Αναζήτηση] ή [Για να δείτε τις Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου - Μοτοσυκλέτας, πατήστε εδώ:]. Στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή», κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ:ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Συμπληρώνονται από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση του εντύπου.

ΠΕΔΙΑ «e-ΕΦΚΑ»  

Τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ.

Το πεδίο [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ] λαμβάνει αυτόματα την τιμή «Ναι»
- όταν τα πεδία [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] και [ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρονται σε χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο υποβολής, ο οποίος καταγράφεται από το σύστημα στο πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ],  είτε
- όταν το πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο και μεγαλύτερο των τριών ημερών από τον χρόνο υποβολής ([ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ]).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 


ΠΕΔΙΑ «e-ΕΦΚΑ»  

Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ» και «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ» συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΠΣ e-ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία μεταβολής στοιχείων εργοδότη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα της επιχείρησης-εργοδότη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά το προς υποβολή έντυπο.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 


Εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο [Έλεγχος]. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στον ΕΦΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ
 Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη», ανοίγει κάθε φορά η καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων νέου μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Συμπληρώνεται ο αριθμός Κυκλοφορίας μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας .

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΜΗ ή ΚΑΤΟΧΗ:
Επιλογή ανάλογα με την περίπτωση από την λίστα τιμών (Εργοδότης ή Εργαζόμενος). Στην περίπτωση που την ιδιοκτησία νομή ή κατοχή  του μοτοποδήλατου ή της μοτοσυκλέτας την έχει ο Εργαζόμενος συμπληρώνονται  υποχρεωτικά τα πεδία ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατρός.


 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία και  η ώρα  έναρξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας από την επιχείρηση για πρώτη φορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας με νέα υποβολή του εντύπου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καταχωρούνται τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες, που αφορούν το προς χρήση μοτοποδήλατο  ή μοτοσυκλέτα.

Προσοχή!!!
Πριν την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:
Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

Παρατίθενται ακολούθως οι σημαντικότερες διατάξεις της Υ.Α. 49091/Δ1.14744/04.12.2020 (ΦΕΚ 5474 Β’) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 …… παρ. 3, 4 και 5
3. Στο άρθρο 5 «Προθεσμίες» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
«5.24 Ι. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, το έντυπο Ε13, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.
ΙΙ. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.».

4. Στο Άρθρο 6 «Εκπρόθεσμη υποβολή» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:
«6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή (με την εξαίρεση του εντύπου Ε13), αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσας.».

5. Στο Άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις»
προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«14.18 Ι. Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-12-2020, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που:
i) χρησιμοποιείται ήδη ή
ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020.
για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.
ΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 δεν ισχύει για τη μεταβατική περίοδο.
ΙΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 ισχύει από 21- 12-2020.».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης