Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συνεχίζουμε την απεργία - αποχή από την αξιολόγηση

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συνεχίζουμε την απεργία - αποχή από την αξιολόγηση

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συνεχίζουμε την απεργία - αποχή από την αξιολόγηση

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συνεχίζουμε την απεργία - αποχή από την αξιολόγηση


Αθήνα 14.12.2020
Αρ. Πρωτ.: 1774


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η συμμετοχή των συναδέλφων στην Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και έφτασε σε ποσοστό άνω του 90% πανελλαδικά.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας εμπιστεύθηκε, γεγονός που αναδεικνύει ότι σύσσωμος ο κλάδος κατανόησε τις ενστάσεις και τα επιχειρήματα της ΠΟΕ-ΔΟΥ για τις καταστροφικές συνέπειες που θα φέρει η εφαρμογή της συγκεκριμένης αξιολόγησης, υιοθέτησε και συμμετείχε στην πρόταση για την Απεργία-Αποχή.

Τον Ιανουάριο του 2020 η Διοίκηση της ΑΑΔΕ τροποποίησε την αρχική κανονιστική για την αξιολόγηση χωρίς όμως να ικανοποιούνται τα αιτήματά μας στο σύνολό τους και συγκεκριμένα η ατομική στοχοθεσία δεν θα είναι για όλους και η 360ο μοίρες αξιολόγηση θα είναι προαιρετική.

Το Γενικό Συμβούλιο της 19.2.2020 αποφάσισε την επικαιροποίηση της απεργίας αποχής από την νέα κανονιστική της αξιολόγησης.

Άλλωστε η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά και της νέας κανονιστικής για την αξιολόγηση.

Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ επανέρχεται και ζητά επικαιροποίηση και διόρθωση των στοιχείων  από 14.12.2020 έως και 24.12.2020.

Επομένως η Απεργία από την διαδικασία της αξιολόγησης συνεχίζεται.…..

Απέχουμε από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι εφικτή η διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

- Δεν κάνουμε χρήση των κωδικών μας.
- Δεν μπαίνουμε στην πλατφόρμα.
- Δεν επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας.Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης