Πως θα λειτουργήσει το click away, πως θα γίνονται οι μετακινήσεις, πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τροφίμων και τα κομμωτήρια - Όλες οι αλλαγές αναλυτικά που προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

13 Δεκέμβριος 2020
Taxheaven.gr

Δημοσιεύθηκε η απόφαση (Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020)  για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από σήμερα καθώς και για το πως θα λειτουργήσει η παράδοση και παραλαβή εκτός καταστήματος (click away).

Τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης είναι :
 


Δείτε τα αναλυτικά :


1. Το ωράριο των καταστημάτων τροφίμων επεκτείνεται έως τις 21:00 μμ αντί 20:30. Τα καταστήματα τροφίμων έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.


2. Τα μέτρα σχετικά την παράδοση εκτός / παραλαβή εκτός καταστήματος (click away)3. Η λειτουργία των Κομμωτηρίων

4. Η λειτουργία των ΚΤΕΟ5. Οι προσθήκες στις σχετικές δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής παραγγελίας καθώς και η απαλοιφή του ΚΑΔ 47.61 για την πώληση βιβλίων του σχετικού ΚΑΔ των ΚΤΕΟ και του ΚΑΔ 86.90.19.10 :
[Οι περιπτώσεις 10 και 31 και 44 της απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020 δεν υπάρχει στις απαγορεύσεις της νέας απόφαση
[
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61.)
31. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71.20.14.00), εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
44. Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί, εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική/ΚΑΔ 86.90.19.10.  ]


Διευκρινίζεται επίσης ότι : Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της οικοδομής.


6. Στο σχετικό άρθρο για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5 προστέθηκαν εδάφια στα οποία περιγράφεται ο τρόπος μετακίνησης για τις αγορές μέσω (click away)

7. Στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου τροποποιήθηκε η ώρα και πλέον η απαγόρευση μετακίνησης θα ισχύει μετά τις 22.00

 


8. Στο άρθρο 6 με τις κυρώσεις εξειδικεύονται περαιτέρω οι κυρώσεις για την μη σωστή εφαρμογή του click away.
 

Υπενθυμίζεται ότι η νέα απόφαση ισχύει από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.