Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξήθηκαν κατά 12,9% οι οφειλέτες στην εφορία τον Οκτώβριο - Στα 670 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο

Αυξήθηκαν κατά 12,9% οι οφειλέτες στην εφορία τον Οκτώβριο - Στα 670 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αναρτήθηκε το Tax Administration Monitor Οκτωβρίου 2020, για τα στοιχεία του οποίου η ΑΑΔΕ δίνει τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

106.711.804.685

106.197.234.127

0,48%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

23.073.968.501

22.644.131.102

1,90%

Ρυθμιζόμενο ποσό

5.476.930.087

5.487.497.948

-0,19%

Υπόλοιπο σε αναστολή

23.089.513.815

23.226.274.437

-0,59%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

83.637.836.183

83.553.103.025

0,10%

Πλήθος οφειλετών

4.366.874

3.867.892

12,90%


Την αντίστοιχη περίοδο το 2019 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.204.041

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020
ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

353.465.865

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

329.956.257

ΜΑΡΤΙΟΣ

183.569.065

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

146.570.566

ΜΑΙΟΣ

164.927.674

ΙΟΥΝΙΟΣ

205.991.062

ΙΟΥΛΙΟΣ

238.782.140

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

197.028.361

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

183.715.951

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

160.727.689

10ΜΗΝΟ

2.164.734.630


ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ


KPI 1

2018

2019

2020

2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

-0,22%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

10,94%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

-32,57%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

-39,28%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964

244.263.816

164.927.674

-32,48%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885

219.496.360

205.991.062

-6,15%

ΙΟΥΛΙΟΣ

248.152.712

239.888.433

238.782.140

-0,46%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

197.028.361

23,29%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

183.715.951

-18,40%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

167.832.032

224.601.082

160.727.689

-28,44%

10ΜΗΝΟ

2.569.478.832

2.478.462.359

2.164.734.630

-12,66%


Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4.939 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 6.216 εκ. (μείωση κατά 20,54%).

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.041 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 946 εκ. (αύξηση κατά 10%)
 
Το 96,8% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 45.831.577 18.387.460 -60%
Εισόδημα 502.494.824 517.212.302 3%
Φόροι στην Περιουσία 145.396.190 12.542.030 -91%
Φ.Π.Α. 157.397.890 80.494.011 -49%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 11.651.488 7.347.305 -37%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 12.207.138 1.230.375 -90%
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά 21.080.686 11.360.574 -46%
Δικαστικά έξοδα 5.731.530 3.600.823 -37%
Καταλογισμοί 7.337.205 4.076.834 -44%
Δάνεια 220.562 352.287.557 159623%
  909.349.090 1.008.539.272 10,9%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  4.269εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 5.821 εκ. (μείωση κατά 26,6 %).

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 670 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 914 εκ. (μείωση κατά 26,6%).
 
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:


Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Οκτώβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών),έφτασαν τα 186 εκ. (έναντι 360εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (89%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι                           31.343.754                        19.059.972   -39%
Εισόδημα                         150.184.191                        81.054.866   -46%
Φόροι στην Περιουσία                           50.252.555                        11.469.039   -77%
Φ.Π.Α.                         102.396.312                        57.753.120   -44%
ΣΥΝΟΛΟ                         334.176.812                      169.336.997   -49%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

-7,8%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

9,1%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538

412.552.761

284.163.496

-31,1%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780

367.932.556

226.124.044

-38,5%

ΜΑΪΟΣ

410.760.698

353.972.485

239.408.565

-32,4%

ΙΟΥΝΙΟΣ

394.631.112

363.383.493

279.050.480

-23,2%

ΙΟΥΛΙΟΣ

405.839.583

432.322.900

355.334.408

-17,8%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

418.236.648

395.472.071

300.499.032

-24,0%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

420.777.064

476.793.696

393.192.369

-17,5%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

513.335.826

571.697.751

363.034.734

-36,5%

10ΜΗΝΟ

4.507.591.549

4.258.561.580

3.327.544.427

-21,9%


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης