Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση έως τις 10 Δεκεμβρίου για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback

9 Δεκέμβριος 2020
Παράταση έως τις 10 Δεκεμβρίου για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Β2β/Γ.Π.οικ.77678/2020 με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback» (Β'4613).

Οι τροποποιήσεις:

Αντικατάσταση της τελευταίας πρότασης της παρ. 2 του άρθρου 1 της εν θέματι υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020»

Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 1 ως ακολούθως:
«4. Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του παρόχου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης την 30/11/2030.».


Δείτε την Β2β/Γ.Π.οικ. 77678/2-12-2020 και την κωδικοποιημένη Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/19-10-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης