Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΔΟΕΑΠ: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολη αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών (ΑΚΑ-ΑΚΕ) εργοδοτών κοινών

ΕΔΟΕΑΠ: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολη αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών (ΑΚΑ-ΑΚΕ) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων

ΕΔΟΕΑΠ: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολη αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών (ΑΚΑ-ΑΚΕ) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων

ΕΔΟΕΑΠ: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολη αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών (ΑΚΑ-ΑΚΕ) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα 8/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ-ΑΚΕ) ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Σε συνέχεια της από 13/11/2020 ανακοίνωσης του Οργανισμού και στο πλαίσιο της αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του ΕΔΟΕΑΠ, σε ό,τι αφορά την υποβολή ΑΚΑ τροποποιούνται μερικώς οι τεχνικές προδιαγραφές της Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ-ΑΚΕ) των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Φορέων. Η τροποποίηση αφορά σε επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της ΑΚΑ-ΑΚΕ (σε ό,τι αφορά την Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών – ΑΚΑ) από δύο (2) σε τρεις (3) χαρακτήρες.

Συγκεκριμένα, αφενός οι υφιστάμενοι διψήφιοι τύποι αποδοχών (01, 02, 03 ………99) θα μετατραπούν σε τριψήφιους με την προσθήκη του ψηφίου 0 στην αρχή τους (001, 002, 003…..099) και αφετέρου θα είναι δυνατή η χρήση, σε όσες περιπτώσεις κριθεί αναγκαίο, τύπων αποδοχών με αρίθμηση από 100 έως 999.

Η χρήση των τριψήφιων τύπων αποδοχών θα ξεκινήσει από την υποβολή ΑΚΑ-ΑΚΕ 1) Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2020 (μήνας αναφοράς 11/2020) και 2) Δημόσιων Φορέων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς 10/2020), με ημερομηνία έναρξης υποβολής τη Δευτέρα 14/12/2020 (λόγω των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ κατά την περίοδο 9/12/2020 – 11/12/2020 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ΑΚΑ-ΑΚΕ).

Από την περίοδο αυτή (14/12/2020) και μετέπειτα, οι ΑΚΑ-ΑΚΕ των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Φορέων – ακόμη και προγενέστερων μισθολογικών περιόδων του Νοεμβρίου 2020 – πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση αποκλειστικά τριψήφιων τύπων αποδοχών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264318


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης