Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, επανένταξη πληγέντων από την πανδημία σε ρύθμιση και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο ν. 4611/2019 - Νέα εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

8 Δεκέμβριος 2020
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, επανένταξη πληγέντων από την πανδημία σε ρύθμιση και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο ν. 4611/2019 - Νέα εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τη νέα εγκύκλιο 51/20 του e-ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ) κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 49 και 70 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 49250/2712/30.11.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή:

- της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης,

- την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών,

- τον προσδιορισμό και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),

- την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ν.4611/2019,

- την επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19

Δείτε την εγκύκλιο 51/2020 του e-ΕΦΚΑ από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης