Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προγράμματος - Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων

16 Οκτώβριου 2009 Σχόλια

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ 14922/1674/15-10-2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" έως και τις 16/11/2009.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 16/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/11/2009
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

---

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» .
Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ 14922/1674/15-10-2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" έως και τις 16/11/2009.
   
Πρώτη ημέρα υποβολής: 16/6/2009
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 16/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/11/2009
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 24.000.000€

Περίληψη

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ  14922/1674/15-10-2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" έως και τις 16/11/2009.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη  «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ»

 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων) σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας γνωρίζουμε ότι αιτήματα για ακυρώσεις ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων γίνονταν δεκτά μόνο μέχρι τις 11/11/2009 (ημερομηνία παραλαβής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να έχει αποσταλεί από το e-mail που έχει δηλωθεί στην υπό ακύρωση πρόταση προς το e-mail [email protected]Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης