Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Δημοσίευση μελέτης από την Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή με θέμα «Παρατηρήσεις και υπενθυμίσεις προσωπικού κ

ΕΛΤΕ: Δημοσίευση μελέτης από την Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή με θέμα «Παρατηρήσεις και υπενθυμίσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19»

ΕΛΤΕ: Δημοσίευση μελέτης από την Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή με θέμα «Παρατηρήσεις και υπενθυμίσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19»

ΕΛΤΕ: Δημοσίευση μελέτης από την Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή με θέμα «Παρατηρήσεις και υπενθυμίσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19»

Ελληνική Δημοκρατία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΕΛΤΕ


Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 033/2020

Spotlight / Staff Observations and Reminders during the COVID-19 Pandemic / PCAOB

Η κρίση από την έξαρση της πανδημίας του COVID-19 και η επακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα δημιουργούν συνεχείς προκλήσεις για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή, Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB, με την οποία η ΕΛΤΕ έχει από το 2014 συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας και διενεργεί κοινούς ποιοτικούς ελέγχους, δημοσίευσε το 'Spotlight / Staff Observations and Reminders during the COVID-19 Pandemic', με ευρήματα από πρόσφατους ποιοτικούς ελέγχους των αρμοδιοτήτων της, υπενθυμίζοντας στους ελεγκτές σημαντικά θέματα προς εξέταση κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων που αναλαμβάνουν.Ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης