Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαδικασία τμηματικής καταβολής ΦΠΑ μέσω Taxisnet

16 Οκτώβριου 2009
  • Η Γ.Γ.Π.Σ. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10524' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10524' rel='tag circulars'>ΠΟΛ.1133/2.10.2009</a></a>, παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Σεπτεμβρίου 2009 (για τους υποκείμενους με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) ή Γ’ τριμήνου 2009 (για τους υποκείμενους με βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) και επόμενων φορολογικών περιόδων.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Η Γ.Γ.Π.Σ. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της ΠΟΛ.1133/2.10.2009, παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Σεπτεμβρίου 2009 (για τους υποκείμενους με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) ή Γ’ τριμήνου 2009 (για τους υποκείμενους με βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) και επόμενων φορολογικών περιόδων.

Η διαδικασία, στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής, πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

-Η αρχική, εμπρόθεσμη, χρεωστική περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., υποβάλλεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπουν οι προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο στο οποίο αφορά ή, σε περίπτωση που η 26η είναι μη εργάσιμη ημέρα ή αργία, μέχρι την επόμενη εργάσιμη .

- Η καταβολή του συνολικού οφειλόμενου φόρου ή ποσοστού τουλάχιστον 30% αυτού, πραγματοποιείται στα πιστωτικά ιδρύματα, με τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπουν οι προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις, μέσα στην ίδια προθεσμία.

- Η Γ.Γ.Π.Σ. προβαίνει στη διαδικασία διασταύρωσης του αρχείου ηλεκτρονικών υποβολών με το αρχείο πληρωμών, την επομένη από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής και πληρωμής. Οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες δηλώσεις για τις οποίες θα διαπιστωθεί ότι έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, θα θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί με επιτυχία και θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

- Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να κάνουν χρήση του μέτρου τμηματικής καταβολής, καταβάλλουν το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, στη Δ.Ο.Υ. τους, με τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπει η ΠΟΛ.1133/2.10.2009.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης