Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το όγδοο newsletter της έδρας Jean Monnet (Ιουλ.-Σεπ. 2020)

Το όγδοο newsletter της έδρας Jean Monnet (Ιουλ.-Σεπ. 2020)


Περιεχόμενα

I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κας Κατερίνας Σαββαΐδου
II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά θεσμικό όργανο)
Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Α.1. Προτάσεις Οδηγιών και άλλες ενέργειες
Α.2. Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο ΔΕΕ
Β. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γ. Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ και Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ. 1. Αποφάσεις στον τομέα της έμμεσης φορολογίας
Γ.2. Αποφάσεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων
Γ.3. Λοιπές αποφάσεις
Δ. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
III. Δράσεις του ΟΟΣΑ
IV. Δράσεις των Ηνωμένων Εθνών
V. Δράσεις της έδρας Jean Monnet
Α. Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαΐδου και της συνεργάτιδος Βασιλικής Αθανασάκη σε επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες
Β. Δημοσίευση φορολογικών νέων (tax flash)
Γ. Δημοσίευση άρθρων
VI. Αρθρογραφία
A. Μελέτες, άρθρα και σχόλια αποφάσεων
Α.1. Άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ κ Νικόλαου Μπάρμπα με θέμα «Εξέλιξη στις νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ για τη φορολόγηση των οινοπνευματωδών ποτών. Περίπτωση της Ελλάδας για το ούζο, το τσίπουρο και την τσικουδιά. Αναδημοσίευση από περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 172- Ιούλιος 2020
Α.2. Άρθρο της Συνεργάτιδος της Έδρας Δρ. Βασιλικής Αθανασάκη, ΔΝ, ΜΔΕ, ADIT (Chartered Institute of Taxation), Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας του ΑΠΘ και Υποτρόφου ΙΚΥ (.... Με θέμα: "Contemporary aspects of the taxation of digital economy: A unified approach for a fairer allocation of taxing rights and the Global Anti-Base Erosion Proposal ("GloBE")", Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Νομικού Παρατηρητηρίου για Νέες Τεχνολογίες ("European Law Observatory on New Technologies", "ELONtech"), http ://www.elontech.org/,
http://www.elontech.org/contemporary-aspects-of-the- taxation-of-digital-economy/, Σεπτέμβριος 2020
Β. Η στήλη των νέων επιστημόνων του φορολογικού δικαίου
Β.1. Κανόνες φορολόγησης κατά την «Έξοδο» του άρθρου 66Α ΚΦΕ με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/1164 (ATAD I), Ιωάννα Μπάρμπα, Senior Tax Associate at KG Law Firm - LL.M in International & EU Tax Law at University of Maastricht, Παρουσίαση στο πλαίσιο του 16ου Tax Forum 2020 on Taxation in the Digital Era που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο.
VII. Επισκόπηση αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά
Α. Ελληνική αρθρογραφία
Β. Ξενόγλωσση αρθρογραφία 

Πρόλογος της κατόχου της έδρας κας Κατερίνας Σαββαΐδου

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντική αναδεικνύεται η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της γνώμης σχετικά με την απόφαση για τους ιδίους πόρους, τη νομική βάση που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει το σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation EU», αντλώντας 750 δισ. ευρώ από τις αγορές και να τα διαθέσει στο ταμείο ανάκαμψης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη νέα δέσμη φορολογικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η φορολογική πολιτική της ΕΕ στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης, και η οποία βασίζεται στους δίδυμους πυλώνες της δικαιοσύνης και της απλούστευσης.

Εκτός πάντως από τις δράσεις για την αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, η Επιτροπή συνέχισε την προσπάθεια της για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε σύσταση προς τα κράτη μέλη να μη χορηγούν χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους, δηλαδή με χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, στο ειδικότερο πεδίο της απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση κρατικών ενισχύσεων της Apple, με την οποία το Γενικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι φορολογικές αρχές της Ιρλανδίας είχαν παραχωρήσει στην Apple ένα «επιλεκτικό πλεονέκτημα». Δεν θα πρέπει, επίσης, να παραλείψουμε τη δημοσίευση της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έλλειμμα ΦΠΑ (VAT GAP), στην οποία αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ, ώστε να τεθεί τέρμα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, στην οποία παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2019, καθώς και οι επιδόσεις των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής, καθώς και τη δημοσίευση από την Επιτροπή του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2020, ο οποίος παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της ανεξαρτησίας των συστημάτων δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τέλος, εκτός από την παρουσίαση των εξελίξεων στην ΕΕ και στο διεθνές περιβάλλον για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για λοιπά ζητήματα φορολογικού δικαίου και φορολογικής πολιτικής, στο παρόν newsletter περιλαμβάνονται και οι δράσεις της έδρας, καθώς και αρθρογραφία τόσο από έμπειρους επιστήμονες και επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου όσο και από νέους επιστήμονες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Καλή ανάγνωση και να είστε όλοι καλά Κατερίνα Σαββαΐδου

Δείτε το 8ο Newsletter από εδώ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης