Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ανανεώνει τις οδηγίες για αναστολή δόσεων δανείων για όσους πλήττονται από την πανδημία

3 Δεκέμβριος 2020
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ανανεώνει τις οδηγίες για αναστολή δόσεων δανείων για όσους πλήττονται από την πανδημία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Η ΕΑΤ ενεργοποιεί εκ νέου τις κατευθυντήριες γραμμές της για νομοθετικό και μη νομοθετικό μορατόριουμ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μετά από προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων της πανδημίας COVID-19 και, ειδικότερα, του αντίκτυπου του δεύτερου κύματος COVID-19 και των σχετικών κυβερνητικών περιορισμών που λαμβάνονται σε πολλές χώρες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) αποφάσισε να επανενεργοποιήσει τις Κατευθυντήριες γραμμές της για νομοθετική και μη νομοθετική αναστολή. Αυτή η επανενεργοποίηση θα διασφαλίσει ότι τα δάνεια, τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν επωφεληθεί από την αναστολή των πληρωμών, μπορούν πλέον να επωφεληθούν από αυτά. Ο ρόλος των τραπεζών να διασφαλίζουν τη συνεχή ροή δανεισμού σε πελάτες παραμένει εξαιρετικά σημαντικός και με την επανενεργοποίηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η ΕΑΤ αναγνωρίζει τις εξαιρετικές συνθήκες του δεύτερου κύματος COVID-19. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, οι οποίες θα ισχύσουν έως τις 31 Μαρτίου 2021, περιλαμβάνουν πρόσθετες διασφαλίσεις έναντι του κινδύνου αδικαιολόγητης αύξησης των μη αναγνωρισμένων ζημιών στον ισολογισμό των τραπεζών.

Με τη συνεχιζόμενη εκδήλωση της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό οι τράπεζες να συνεχίσουν να παρέχουν δανεισμό στην πραγματική οικονομία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τυχόν ζητήματα φερεγγυότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προβληματικά δάνεια αντικατοπτρίζονται καλά στους ισολογισμούς τους. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης των Κατευθυντήριων Γραμμών της σχετικά με το νομοθετικό και μη νομοθετικό μορατόριουμ, η ΕΑΤ εισήγαγε δύο νέους περιορισμούς για να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη που παρέχεται από το μορατόριουμ περιορίζεται στη γεφύρωση των ελλείψεων ρευστότητας που προκλήθηκαν από τα νέα lockdowns και ότι δεν υπάρχει κανένας λειτουργικός περιορισμός στη συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα πίστωσης.

- Μόνο τα δάνεια που έχουν ανασταλεί, αναβληθεί ή μειωθεί βάσει γενικής αναστολής πληρωμών το πολύ 9 μήνες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής που είχαν χορηγηθεί προηγουμένως, μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή των Οδηγιών.

- Τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να τεκμηριώσουν τα σχέδιά τους για την εκτίμηση ότι τα ανοίγματα που υπόκεινται σε γενική απαγόρευση πληρωμών δεν θα καταστούν μη πληρωτέα. Αυτή η απαίτηση θα επιτρέψει στους επόπτες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.


Η ΕΑΤ παρακολουθεί συνεχώς τη χρήση μορατόριουμ και την εξέλιξη της πιστωτικής ποιότητας για δάνεια που επωφελούνται από τη χρήση τέτοιων μορατόριων. Μαζί με την συμπερίληψη της απαίτησης για τις τράπεζες να τεκμηριώσουν τα σχέδιά τους σχετικά με την εκτίμηση της πιθανότητας πληρωμής των ανοιγμάτων υπό αναστολή, αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στις εποπτικές αρχές, εάν χρειαστεί, να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την κατάλληλη αναγνώριση των ζημιών. Επιπλέον, η ΕΑΤ έχει βελτιώσει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που σχετίζονται με τη χρήση του δημόσιου μορατόριουμ και σύντομα θα κυκλοφορήσει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας διαφάνειας σε όλη την ΕΕ, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μορατόριουμ στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ.

Ιστορικό

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το νομοθετικό και μη νομοθετικό μορατόριουμ για την αποπληρωμή δανείων δημοσιεύθηκαν στις 2 Απριλίου 2020 για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες, διατηρώντας παράλληλα συγκρίσιμες μετρήσεις, θα μπορούν να χορηγούν διακοπές πληρωμής σε πελάτες αποφεύγοντας την αυτόματη ταξινόμηση των ανοιγμάτων σύμφωνα με τον ορισμό της ανοχής αθετήθηκε υπό αναξιοποίητη αναδιάρθρωση. Αυτό το ρυθμιστικό μέτρο, το οποίο προκλήθηκε από τη διαταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, αναγνώρισε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες στην υποστήριξη της συνεχιζόμενης ρευστότητας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, τον Ιούνιο του 2020, η ΕΑΤ επέκτεινε την ημερομηνία εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της κατά τρεις μήνες, από τις 30 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και στις 21 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργησή της.

Σχετικά έγγραφα:

Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis – Consolidated version updated on 2 December 2020
Guidelines amending Guidelines EBA GL 2020 02 on payment moratoria

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης