Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για διαγραφή των προστίμων ΜΥΦ 2014 και δυνατότητα παράτασης υποβολής δηλώσεων πελατών λογιστών-φοροτεχνικών που ασθενούν από Covid-19 από 6 βουλευτές της Ν.Δ.

2 Δεκέμβριος 2020
Τροπολογία για διαγραφή των προστίμων ΜΥΦ 2014 και δυνατότητα παράτασης υποβολής δηλώσεων πελατών λογιστών-φοροτεχνικών που ασθενούν από Covid-19 από 6 βουλευτές της Ν.Δ.
  • Oι στόχοι των προτεινόμενων διατάξεων είναι α) η επίλυση ενός προβλήματος που δημιουργήθηκε από το 2016 και έχει ταλαιπωρήσει χιλιάδες επιχειρήσεις, β) Η αποφυγή της άδικης επιβολής προστίμων που καλείται τις περισσότερες φορές να τα πληρώσει ο λογιστής-φοροτεχνικός, του οποίου θίγεται η επαγγελματική αξιοπιστία και συνέπεια, παρά την αγωνία του να ξεπεράσει τον κίνδυνο λόγω της κατάστασης της υγείας του και γ) Η στήριξη του λογιστή-φοροτεχνικού, με τις ρυθμίσεις αυτές, αποβλέπει και στη στήριξη της εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης από τον επαγγελματικό κλάδο, που επωμίστηκε όλο το βάρος των φορολογικών, εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μέσα στην υγειονομική κρίση που βιώνει η ανθρωπότητα


Τροπολογία κατέθεσαν 6 βουλευτές της Ν.Δ. στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διαγραφή των προστίμων που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή των Μ.Υ.Φ. του 2014 και για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των δηλώσεων πελατών λογιστών- φοροτεχνικών που ασθενούν από Covid-19»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1


Στο άρθρο 72 του ν.4174/2013 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Δεν επιβάλλονται πρόστιμα του άρθρου 54 του παρόντος νόμου για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 25.1.2016 στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών και αφορούσαν το έτος 2014. Σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί πρόστιμα και δεν έχουν καταβληθεί διαγράφονται οίκοθεν. Σε περίπτωση καταβολής τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται ή επιστρέφονται με ενέργειες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Άρθρο 2

«Σε περίπτωση, που λογιστής - φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID-19, μετατίθενται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων - πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των πελατών του.
Ειδικά για την περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού, η παραπάνω παράταση ισχύει μέχρι την εξουσιοδότηση του πελάτη του σε άλλο λογιστή - φοροτεχνικό». 

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
 
Για το πρώτο προτεινόμενο άρθρο:


Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά που οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.) σε νέα πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. Λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού παρουσιάστηκαν τότε πολλά προβλήματα στην πλατφόρμα, ενώ είχε παραταθεί η προθεσμία υποβολής τους για το έτος 2014 έως τις 20.1.2016 προκειμένου να υποβάλλονται απρόσκοπτα από τους λογιστές-φοροτεχνικούς.
Τις τελευταίες μέρες υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων και κυρίως όσο πλησίαζε η καταληκτική ημερομηνία της 20ης Ιανουαρίου 2016, παρουσιάστηκαν μεγάλες δυσλειτουργίες στο σύστημα και οι λογιστές όλης της χώρας ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα προκειμένου να τις υποβάλουν, χωρίς ωστόσο να προλάβουν όλοι να το πράξουν με επιτυχία (χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω αδυναμιών του συστήματος).
Εκείνες τις μέρες, από την τότε ηγεσία του Υπ. Οικονομικών είχε ανακοινωθεί σε μέσα ενημέρωσης, σιωπηρή παράταση μέχρι τις 25.1.2016, προκειμένου να υποβληθούν οι εν λόγω συγκεντρωτικές καταστάσεις χωρίς κυρώσεις και υπήρξε η δέσμευση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφισθεί και η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Όμως, η τότε ηγεσία του Υπ. Οικονομικών δεν επικύρωσε τη σιωπηρή αυτή παράταση με αποτέλεσμα να κοινοποιούνται εδώ και καιρό από τις Δ.Ο.Υ. σε χιλιάδες επιχειρήσεις που υπέβαλαν τις καταστάσεις αυτές από 21.1.2016 έως 25.1.2016, πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.
Επειδή υπήρξαν τεράστια προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής εκείνο το χρονικό διάστημα κι επειδή ήταν η πρώτη χρονιά που υποχρεώθηκαν οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τις εν λόγω καταστάσεις, και σύμφωνα πάντα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης δεν πρέπει να επιβαρυνθούν χιλιάδες επιχειρήσεις με αυτά τα πρόστιμα. Να τονιστεί δε ότι η διαδικασία αυτή σπαταλά πολύτιμο χρόνο των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. που θα μπορούσε να διατεθεί για την ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ολοκλήρωση ουσιαστικών και προγραμματισμένων φορολογικών ελέγχων.
Με το προτεινόμενο άρθρο επιλύεται το πρόβλημα αυτό.

Για το δεύτερο προτεινόμενο άρθρο:


Σκοπός της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει εντοπισθεί από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν λογιστές - φοροτεχνικοί που είχαν νοσήσει με COVID-19 δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα στους πελάτες τους αλλά και στις εταιρείες που εργάζονται ως μισθωτοί. Επίσης υπήρξε σοβαρό πρόβλημα και στις περιπτώσεις θανάτων λογιστών - φοροτεχνικών, όπου έπρεπε από τους πελάτες τους να εξουσιοδοτηθεί άλλος λογιστής - φοροτεχνικός για την υποβολή των πάσης φύσεως δηλώσεων τους, μέσα σε επίσης ασφυκτικές προθεσμίες.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Σπανάκης Βασίλειος-Πέτρος - Βουλευτής Ν.Δ. Β3' Νοτίου Τομέα Αθηνών
Παππάς Ιωάννης - Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δωδεκανήσου
Μπαραλιάκος Ξενοφών - Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Πιερίας
Μαρκόπουλος Δημήτριος - Βουλευτής Ν.Δ. Β' Πειραιώς
Χρυσομάλλης Μιλτιάδης (Μίλτος) - Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Μεσσηνίας
Σταμενίτης Διονύσιος -
Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Πέλλας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης