Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πλαφόν στις τιμές των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1 Δεκέμβριος 2020
Πλαφόν στις τιμές των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Με την υπόψη τροπολογία στο νομοσχέδιο «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων», συμπληρώνονται, λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, οι κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών, επί των οποίων ισχύει απαγόρευση συνομολόγησης ή λήψης περιουσιακών ωφελημάτων, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση αφορά τεστ ανίχνευσης ιού ή οποιαδήποτε άλλου ισοδύναμου μέτρου.
Με την ίδια τροπολογία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να καθορίζει με απόφασή του ανώτατη τιμή πώλησης των εν λόγω υπηρεσιών και αγαθών προς τους καταναλωτές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ...
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και υπηρεσιών


Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, τεστ ανίχνευσης ιού ή οποιαδήποτε άλλου ισοδύναμου μέτρου, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της περ. α).»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης