Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάρτιση μητρώου αξιολογητών για δράσεις προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

14 Οκτώβριου 2009 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Μητρώο αξιολογητών για τις δράσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΙΙ ενδιαφέρεται να καταρτίσει ο ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότηας« (ΕΦΕΠΑΕ), με χωρική αρμοδιότητα όλη τη χώρα και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.
Κατάρτιση μητρώου αξιολογητών για δράσεις προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΙΙ              

  Μητρώο αξιολογητών για τις δράσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΙΙ ενδιαφέρεται να καταρτίσει ο ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότηας« (ΕΦΕΠΑΕ), με χωρική αρμοδιότητα όλη τη χώρα και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.

    Ο ΕΦΕΠΑΕ ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων:

    - του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης" (εφεξής ΕΠΑΝ ΙΙ).

    - των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εφεξής Ε.Π.) των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου.

    Περιγραφή του ΕΠΑΝ ΙΙ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα (www.antagonistikotita.gr) και περιγραφή των 5 Ε.Π. των περιφερειών μεταβατικής στήριξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (www.espa.gr).

    Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

    - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) και

    - Πενταετής Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ, τουρισμός, περιβάλλον, ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / συμπαραγωγή / εξοικονόμηση , ποιότητα, υπηρεσίες - εμπόριο, κατάρτιση.

    Καθώς και με εε ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων, αξιολόγηση επιχειρηματικών ή επενδυτικών σχεδίων, δανειοδοτήσεις - χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, υλοποίηση - διαχείριση επενδυτικών έργων, κοινοτικών προγραμμάτων κλπ. ή / και εμπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

    Επιπλέον απαιτείται ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)

    Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα συνημμένα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά ([email protected]) και στη συνέχεια μέσω πρωτοκόλλου του ΕΦΕΠΑΕ (Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού 7-9, ΤΚ 11526, Αθήνα. Τηλ: 210 6985210), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή.

Πηγή: Express.grΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης