Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γιώργος Χριστόπουλος: Φόροι ως σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: ποιοι καταβάλλονται και ποιοι πήραν αναστολή μέχρι 30 Απριλίου 2021 (Το ημερολόγιο ενός φοροτεχνικού)

Γιώργος Χριστόπουλος: Φόροι ως σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: ποιοι καταβάλλονται και ποιοι πήραν αναστολή μέχρι 30 Απριλίου 2021 (Το ημερολόγιο ενός φοροτεχνικού)


Γιώργος Χριστόπουλος: Φόροι ως σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: ποιοι καταβάλλονται και ποιοι πήραν αναστολή μέχρι 30 Απριλίου 2021
(Το ημερολόγιο ενός φοροτεχνικού)
 
1ον πρέπει να καταβληθούν (είτε αφορούν πληττόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων είτε όχι):

➤    η 5η δόση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

➤    η 5η δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

➤    η 3η μηνιαία δόση ΕΝΦΙΑ του 2020.

➤   ΦΠΑ (μη κλεισμένες επιχειρήσεις) με διπλογραφικά βιβλία:
- η 1η από τις 2 δόσεις του ΦΠΑ του μηνός Οκτωβρίου από χρεωστική δήλωση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30/11/2020
- η 2η δόση του ΦΠΑ του μηνός Σεπτεμβρίου, από χρεωστική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι τις 30/10/2020

➤    ΦΠΑ (μη κλεισμένες επιχειρήσεις) με απλογραφικά βιβλία:
- η 2η δόση ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, από χρεωστική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι τις 30/10/2020  και δεν έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Οκτωβρίου ή εντός του Νοεμβρίου.

➤   δήλωση και απόδοση παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Σεπτεμβρίου

➤   δήλωση και απόδοση παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Σεπτεμβρίου)

➤  δήλωση και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,  (περιόδου Σεπτεμβρίου)

➤  δήλωση και απόδοση  παρακρατούμενου φόρου (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Σεπτεμβρίου)

➤  Απόδοση φόρου διαμονής μηνός Οκτωβρίου

2ον Ποιες πληρωμές Νοεμβρίου αναστέλλονται μέχρι 30 Απριλίου 2021 λόγω κορονοϊού

➤   προσοχή: πρόκειται για κλεισμένες με κρατική εντολή επιχειρήσεις)

➤   προσοχή: μπορούν και να ρυθμιστούν σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις (σε 12 χωρίς τόκο, σε 24 με τόκο 2.5% ετησίως-  1η δόση θα πρέπει να καταβληθεί τον Μάιο του 2021.)

➤   ΦΠΑ - επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία:
-    οφειλή μηνός Οκτωβρίου, από χρεωστική δήλωση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30/11/2020 (Α. 1255/20.11.2020)
-     η 2η δόση του ΦΠΑ του μηνός Σεπτεμβρίου, από χρεωστική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι τις 30/10/2020

➤   ΦΠΑ επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία:
-    η 2η δόση ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, από χρεωστική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι τις 30/10/2020 (Α. 1255/20.11.2020)


➤    Δόση Νοεμβρίου σε ρύθμιση κλεισμένης επιχείρησης: πήρε παράταση και πάει στο τέλος της ρύθμισης  (Α. 1254/20.11.2020)
➤    Δόση Νοεμβρίου σε ρύθμιση εργαζομένων στις κλεισμένες επιχειρήσεις, πήρε παράταση και πάει στο τέλος της ρύθμισης (Α.1256/20.11.2020)


Προσοχή: Σύμφωνα με ενημέρωσή μας η ΑΑΔΕ έκανε αυτόματη αναστολή των παραπάνω βεβαιωμένων οφειλών με ημερομηνία καταβολής την 30.04.2021. Οι συνάδελφοι πρέπει να επιβεβαιώσουν αυτό για τις κλεισμένες με κρατική εντολή επιχειρήσεις. (Βλ. τους ΚΑΔ στα αντίστοιχα παραρτήματα των πιο πάνω αποφάσεων  Α.1254/20.11.2020 Α.1255/20.11.2020, Α.1256/20.11.2020

3ον Νέα ρύθμιση χρεών προς ΕΦΚΑ


(άρθρο 32 του φηφισθέντος νομοσχεδίου 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»)


1ον Εργοδότες με προσωπικό που λόγω του κορωνοϊού δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις εισφορές απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 30.04.2021

· Δόσεις: 12 άτοκες ή 24 έντοκες με επιτόκιο 2,5% και ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

· Η αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΑΟ μέχρι 31/07/2021.

· Όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

2ον Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που λόγω του κορωνοϊού, δεν κατέβαλλαν τις εισφορές τους Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 2020 και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 30.04.2021,
4ον Αναβίωση χαμένης ρύθμισης οφειλών (άρθρο 33  του φηφισθέντος προχθές νομοσχεδίου 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

➤    είχε δοθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες λόγω του κορωνοϊού

➤    η απώλεια έγινε στο χρονικό διάστημα  Ιουνίου 2020 έως και Οκτώβριο 2020

➤    για την επανένταξη ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει αίτηση και να καταβάλλει τη δόση Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020

➤    για τις δόσεις που απομένουν, ισχύουν οι ίδιοι  όροι και προϋποθέσεις των συγκεκριμένων διατάξεων

➤    οι απλήρωτες δόσεις πάνε στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης που αναβίωσε.

➤    Προσοχή: Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, γίνονται συζητήσεις να παραταθεί η ασφυκτική προθεσμία (30.11.2020) καταβολής της δόσης του Νοεμβρίου και να μη χαθεί η ρύθμιση). Έτσι η εφαρμογή που επρόκειτο να ανοίξει για την υποβολή αίτησης μετατίθεται για να συμβαδίσει με την παράταση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης