Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τέλη χαρτοσήμου: Εξακολουθεί να ισχύει η απαλλακτική διάταξη του α.ν. 148/1967, τόσο στις πράξεις ανωνύμων εταιρειών για την έκδοση δανείου δια ομολογιών όσο και στην εξόφληση τόκων

30 Νοέμβριος 2020
Τέλη χαρτοσήμου: Εξακολουθεί να ισχύει η απαλλακτική διάταξη του α.ν. 148/1967, τόσο στις πράξεις ανωνύμων εταιρειών για την έκδοση δανείου δια ομολογιών όσο και στην εξόφληση τόκων


Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο Ε.2188/2020 της ΑΑΔΕ, διευκρινίζεται, κατόπιν ερωτημάτων αναφορικά με την επιβάρυνση ή μη των τόκων ομολογιακού δανείου με τέλη χαρτοσήμου, ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του α.ν. 148/1967 και του ν.3156/2003 και δεδομένου ότι οι διατάξεις του α.ν.148/1967 δεν καταργήθηκαν ρητά, κατά το μέρος που αφορά τους τόκους, εξακολουθεί και ισχύει η απαλλακτική διάταξη από τα τέλη χαρτοσήμου του α.ν. 148/1967.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης