Υπό τον έλεγχο της Λ. Κατσέλη η διαχείριση του ΕΣΠΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

12 Οκτώβριος 2009
TO Yπουργείο Οικονομίας υπό τη Λούκα Κατσέλη θα έχει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), αλλά και του αναπτυξιακού νόμου όπως προκύπτει από τις γενικές γραμματείες που υπάγονται σε αυτό. Taxheaven.gr

Υπό τον έλεγχο της Λ. Κατσέλη η διαχείριση του ΕΣΠΑ                                             

 TO Yπουργείο Οικονομίας υπό τη Λούκα Κατσέλη θα έχει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), αλλά και του αναπτυξιακού νόμου όπως προκύπτει από τις γενικές γραμματείες που υπάγονται σε αυτό.

Στη νέα ιστοσελίδα της κυβέρνησης, μέσω της οποίας έγινε η δημόσια προκήρυξη των θέσεων των γενικών γραμματέων, αναφέρεται σαφώς ότι στο υπουργείο, που θα έχει έδρα το κτίριο της οδού Μεσογείων, θα υπάγονται πλέον οι Γενικές Γραμματείες Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ψηφιακού Σχεδιασμού (πρώην Κοινωνία της Πληροφορίας) και Συγχρηματοδοτούμενων Eργων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Και οι τρεις αυτές γραμματείες με βάση την προηγούμενη διάρθρωση άνηκαν στο Yπουργείο Οικονομίας και είχαν έδρα την Πλατεία Συντάγματος. Επίσης στο υπουργείο της κ. Κατσέλη παραμένουν οι Γενικές Γραμματείες Ανάπτυξης, πέραν της ευθύνης της διοικητικής λειτουργίας του Yπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και του τομέα της ενέργειας, ο οποίος πλέον θα υπάγεται στο νέο Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Eτσι η Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης παραμένει ένα κέλυφος χωρίς πολιτικές αρμοδιότητες και όπως φαίνεται αυτή θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της κατάρτισης της αναπτυξιακής στρατηγικής και τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων με κεντρικό στόχο την άρση των εμποδίων στο επιχειρείν, την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στο Yπουργείο Οικονομίας ενσωματώνονται και οι Γενικές Γραμματείες Εμπορίου και Καταναλωτή που θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της αγοράς με στόχο την προστασία του καταναλωτή και την ορθή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. Επίσης παραμένει η Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας, η οποία μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ, δηλαδή του τμήματος του ΕΣΠΑ που αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων και το οποίο παρακολουθούσε το Yπουργείο Ανάπτυξης. Τέλος συστήνεται και Eιδική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή Express