Τα πρώτα Νομοσχέδια - Τι αλλάζει στα φορολογικά κλιμάκια

Οικονομικές Ειδήσεις

12 Οκτώβριος 2009
Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα η οποία θα οδηγεί στη μείωση της φορολογίας των χαμηλών εισοδημάτων και στην αύξηση των υψηλών άνω των 60.000 ευρώ και κυρίως εκείνων που ως σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς πρόκειται να θεσπίσει η νέα κυβέρνηση αφού πρώτα λάβει υπόψη της τις προτάσεις των διάφορων φορέων αλλά κυρίως την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Taxheaven.gr

Τα πρώτα Νομοσχέδια - Τι αλλάζει στα φορολογικά κλιμάκια

Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα η οποία θα οδηγεί στη μείωση της φορολογίας των χαμηλών εισοδημάτων και στην αύξηση των υψηλών άνω των 60.000 ευρώ και κυρίως εκείνων που ως σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς πρόκειται να θεσπίσει η νέα κυβέρνηση αφού πρώτα λάβει υπόψη της τις προτάσεις των διάφορων φορέων αλλά κυρίως την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Το φορολογικό κλιμάκιο που σήμερα εφαρμόζεται- συντελεστής φορολογίας 25%- αναμένεται να χωριστεί σε δύο κλιμάκια και ο συντελεστής να μειωθεί στο 15% για κλιμάκιο εισοδήματος από 12.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ ή και παρακάτω και να παραμείνει στο 25% για το κλιμάκιο από 20.000 ευρώ ως 30.000 ευρώ.

Από αυτές τις ρυθμίσεις προκύπτουν ελαφρύνσεις ως 800 ευρώ ετησίως. Μάλιστα υπάρχει πιθανότητα το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ να ισχύσει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά θα είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα για αυτούς σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι φοροδιαφεύγουν.

Για τα υψηλά εισοδήματα μία από τις προτάσεις που θα τεθούν στο διάλογο είναι η μείωση και του δεύτερου φορολογικού κλιμακίου κατά 15.000

ευρώ, δηλαδή ο συντελεστής φορολογίας 35% να εφαρμόζεται στο κλιμάκιο εισοδήματος από 30.000 ευρώ ως 60.000 ευρώ αντί 75.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Από το όριο των 60.000 ευρώ και πάνω θα ισχύει συνετελεστής φορολογίας 40% ενώ υπάρχουν και εισηγήσεις να ανέβει στο 45%.

Μάλιστα, αν προστεθούν στη φορολογική κλίμακα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς ή από μερίσματα, τότε η νέα φορολογική κλίμακα θα οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και στην καλύτερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει την κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και την εφαρμογή προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με σημαντική αύξηση του οικογενειακού αφορολογήτου ορίου, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ (αντικειμενική αξία ακινήτων) από το 2010. Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την επαναφορά του φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών, όπου εκεί πρόκειται να θεσπιστεί ένα πολύ υψηλό αφορολόγητο όριο, π.χ.

300.000 ευρώ, και στη συνέχεια να επιβάλλονται διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές ανάλογα με τα κλιμάκια στα οποία υπάγονται οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων που κληρονομούνται ή μεταβιβάζονται με γονική παροχή.

Αναφορικά με τη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών, τα μερίσματα θα προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου και εφόσον προκύπτει πρόσθετος φόρος από τη διαδικασία συμψηφισμού με τους φόρους που έχουν καταβληθεί ή παρακρατηθεί από την επιχείρηση, θα υπάρχει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η περίπτωση επιστροφής φόρου στους μετόχους που θα δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα μάλλον θεωρείται απίθανη, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει διάταξη η οποία θα αποκλείει κάτι τέτοιο. Αυτό θα συμβεί για να μην υπάρξουν περιπτώσεις εικονικής διασποράς μετοχών σε συγγενικά ή άλλα πρόσωπα ή σε εταιρείες που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν χαμηλότερη φορολογία.

Σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους πολίτες που θα φορολογούνται αυτοτελώς όπως αθλητές, εφοριακοί, τελωνειακοί, γιατροί, άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης κά.

Η κυβέρνηση «πάγωσε» τον νόμο για τους ημιυπαίθριους που σημαίνει ότι κανείς δεν πρέπει να σπεύσει να πληρώσει φόρο για να ενταχθεί στη ρύθμιση η οποία πρόκειται να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί από άλλη. Οπως ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, το θέμα αυτό αναμένεται να επανεξεταστεί σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πηγή Το βήμα