Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δηλώσεις Covid - Παράταση έως 31.12.2020 για τις δηλώσεις Οκτωβρίου και τροποποίηση χρόνου υποβολής δήλωσης

24 Νοέμβριου 2020 Σχόλια
Δηλώσεις Covid - Παράταση έως 31.12.2020 για τις δηλώσεις Οκτωβρίου και τροποποίηση χρόνου υποβολής δήλωσης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ Α 1253/2020 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1162/2018 (Β'3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.".

Με την τροποποίηση επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Άρθρο 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση».

Άρθρο 2

Η «Δήλωση Covid» του μηνός Οκτωβρίου 2020 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Σημείωση Taxheaven: Το ΦΕΚ 5180 Β' επανακυκλοφόρησε λόγω σφάλματος και στην απόφαση Α 1253/2020 προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 1 ως εξής:

2. Η παρ. 3 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να προηγηθεί της «Δήλωσης Covid» η υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid» έκαστου μήνα, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν τη μείωση του μισθώματος».


Το άρθρο 2 της Α 1253/2020 διαμορφώνεται σε "Η «Δήλωση Covid» του μηνός Οκτωβρίου 2020 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020." από "Η «Δήλωση Covid» του μηνός Οκτωβρίου υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.".


Δείτε την Α.1253/2020 και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1162/2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης