Φοροαπαλλαγή πρώτης κατοικίας σε όλα τα έγγαμα ζευγάρια

Δικαστικά - Φορονομικά

10 Οκτώβριος 2009
ΑΝΑΣΑ στους φορολογούμενους πολίτες δίνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται του φόρου για την αγορά πρώτης κατοικίας όλα τα έγγαμα ζευγάρια, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψιν αν ο ένας από τους δύο συζύγους είχε τύχει ανάλογης φοροαπαλλαγής πριν από τον γάμο. Taxheaven.gr

Φοροαπαλλαγή πρώτης κατοικίας σε όλα τα έγγαμα ζευγάρια

ΑΝΑΣΑ στους φορολογούμενους πολίτες δίνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται του φόρου για την αγορά πρώτης κατοικίας όλα τα έγγαμα ζευγάρια, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψιν αν ο ένας από τους δύο συζύγους είχε τύχει ανάλογης φοροαπαλλαγής πριν από τον γάμο.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε η επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας ότι στην περίπτωση απόκτησης κατοικίας μετά τον γάμο δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο η εκποίηση του ακινήτου που έχει αγοράσει πριν από τον γάμο ο ένας από τους δύο συζύγους, ο οποίος είχε τύχει φοροαπαλλαγής, καθώς «για την οικογένεια, η απαλλαγή αυτή είναι η πρώτη που χορηγείται». Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος η οικογένεια και ο γάμος τελούν υπό την προστασία του κράτους, το ΣτΕ έκρινε ειδικότερα ότι «οι έγγαμοι δικαιούνται απαλλαγής από τον φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων, για την απόκτηση οικογενειακής στέγης, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψιν απαλλαγή από τον φόρο αυτόν, της οποίας είχε τύχει ένας από τους συζύγους πριν από τον γάμο».

Και διευκρινίζει: «Ο άγαμος δεν τελεί υπό τις αυτές συνθήκες με τον έγγαμο ή την οικογένεια και συνεπώς η απαλλαγή της οποίας είχε τύχει, υπηρετούσε, όταν είχε δοθεί, διαφορετικό σκοπό».

Από προσφυγή οικογενειάρχη
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει οικογενειάρχης ο οποίος διεκδικούσε επιστροφή του φόρου που είχε καταβάλει για την αγορά κατοικίας 93 τ.μ., ενώ η σύζυγός του πριν από τον γάμο είχε προβεί στην αγορά κατοικίας, είχε τύχει της ανάλογης φοροαπαλλαγής και δεν είχε μεταβιβάσει το ακίνητο σε άλλον. Ωστόσο η αρμόδια ΔΟΥ, εναντίον της οποίας στράφηκε ο φορολογούμενος πολίτης, δεν συμμεριζόταν το αίτημά του με το επιχείρημα ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης φοροαπαλλαγής για την αγορά πρώτης κατοικίας, όπως προβλέπει ο Ν. 1078/1980, λόγω της προηγούμενης απαλλαγής που είχε χορηγηθεί στη σύζυγό του.

Πηγή Ισοτιμία