ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Για τη στελέχωση των γραφείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών

Οικονομικές Ειδήσεις

10 Οκτώβριος 2009
Οι ενδιαφερόμενοι με οικονομικές ή νομικές σπουδές για τη στελέχωση των γραφείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα το αργότερο έως την Παρασκευή 16/10/2009. Taxheaven.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη στελέχωση των γραφείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών


Οι ενδιαφερόμενοι με οικονομικές ή νομικές σπουδές για τη στελέχωση των γραφείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα το αργότερο έως την Παρασκευή 16/10/2009.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποσταλούν αποκλειστικά στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
 

Οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν είναι σύμφωνα με τα όσα η Ελληνική νομοθεσία ορίζει (Προεδρικό Διάταγμα 63/2005) οι εξής:


Θέσεις μετακλητών υπαλλήλων

Θέσεις υπαλλήλων δημοσίου τομέα
 
Ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών
 
Θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους κατέχουν, εκτός από πτυχίο Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 
Α. Οικονομικών Σπουδών

-Μακροοικονομική ανάλυση
-Οικονομική πολιτική
-Δημόσια οικονομικά
-Διαχείριση δημόσιου χρέους
-Φορολογικό σύστημα
-Χρηματοπιστωτικό σύστημα
-Συνταξιοδοτικά συστήματα
-Λειτουργία κεφαλαιαγοράς
-Διοίκηση επιχειρήσεων

Β. Νομικών Σπουδών

-Λειτουργία δημόσιας διοίκησης
-Διοικητικών διαδικασιών
-Δημοσίων συμβάσεων
-Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων επιχειρήσεων
-Αποκρατικοποιήσεις
-Φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο