Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έτοιμη από το ΟΕΕ και η αιτιολογική έκθεση και η έκθεση συνεπειών της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης. Επόμ

Έτοιμη από το ΟΕΕ και η αιτιολογική έκθεση και η έκθεση συνεπειών της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης. Επόμενο βήμα η άμεση ψήφισή της από τη Βουλή των Ελλήνων.

Έτοιμη από το ΟΕΕ και η αιτιολογική έκθεση και η έκθεση συνεπειών της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης. Επόμενο βήμα η άμεση ψήφισή της από τη Βουλή των Ελλήνων.

19 Νοέμβριος 2020
Έτοιμη από το ΟΕΕ και η αιτιολογική έκθεση και η έκθεση συνεπειών της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης. Επόμενο βήμα η άμεση ψήφισή της από τη Βουλή των Ελλήνων.


Έτοιμη από το ΟΕΕ και η αιτιολογική έκθεση και η έκθεση συνεπειών της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης. Επόμενο βήμα η άμεση ψήφισή της από τη Βουλή των Ελλήνων.


θέμα. «Αιτιολογική έκθεση και έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων της προτεινόμενης από το ΟΕΕ νομοθετικής διάταξης για την παράταση προθεσμιών σε περίπτωση ασθένειας του λογιστή - φοροτεχνικού»

ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει εντοπισθεί από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν λογιστές - φοροτεχνικοί που είχαν νοσήσει με COVID-19 δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα στους πελάτες τους αλλά και στις εταιρείες που εργάζονται ως μισθωτοί. Επίσης υπήρξε σοβαρό πρόβλημα και στις περιπτώσεις θανάτων λογιστών - φοροτεχνικών, όπου έπρεπε από τους πελάτες τους να εξουσιοδοτηθεί άλλος λογιστής - φοροτεχνικός για την υποβολή των πάσης φύσεως δηλώσεων τους, μέσα σε επίσης ασφυκτικές προθεσμίες.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης