Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λιανεμπόριο: Online πωλήσεις και εμπόριο Η/Υ τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών - Πως κινήθηκε ο κλάδος σύμφ

Λιανεμπόριο: Online πωλήσεις και εμπόριο Η/Υ τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών - Πως κινήθηκε ο κλάδος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Λιανεμπόριο: Online πωλήσεις και εμπόριο Η/Υ τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών - Πως κινήθηκε ο κλάδος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

17 Νοέμβριος 2020
Λιανεμπόριο: Online πωλήσεις και εμπόριο Η/Υ τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών - Πως κινήθηκε ο κλάδος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 
Πειραιάς, 16 Νοεμβρίου 2020
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με τη νέα αυτή τομεακή δημοσίευση, παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της σύγχρονης αλυσίδας εφοδιασμού των καταναλωτών, μέσω της μεταπώλησης υλικών αγαθών ή υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων με επιδίωξη το κέρδος.

Με τον τρόπο αυτόν, το λιανικό εμπόριο αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παραγωγικό τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας με αξιοσημείωτη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Παράλληλα, κατά την πρόσφατη συγκυρία, η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών των τάξεων δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου είναι σημαντική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που υφίστανται λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Επιπρόσθετα, μέσω της παρακολούθησης των μεγεθών του λιανικού εμπορίου προκύπτουν συμπεράσματα για την εξέλιξη της κατανάλωσης (σε μέγεθος, χαρακτηριστικά, προτιμήσεις και υποκατάσταση προϊόντων) της ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας.

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μέρος της σειράς των Δελτίων Τύπου που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ (σύνδεσμος ΔΤ) από τον Απρίλιο 2020.

Αντίστοιχη δημοσίευση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, καθόλη την περίοδο που θα παρουσιάζει ενδιαφέρον η σε μεγάλη συχνότητα παρακολούθηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει (α) στοιχεία σε τριμηνιαίο επίπεδο για τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων  που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) για την περίοδο 2019-2020, (β) στοιχεία σε μηνιαίο επίπεδο για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) για την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 2019 και Ιουλίου - Αυγούστου 2020 και (γ) μηνιαία στοιχεία κύκλου εργασιών για τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις των 10 μεγαλύτερων, σε όρους κύκλου εργασιών 2018, τάξεων δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2), για την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 2019 και Ιουλίου - Αυγούστου 2020.

Επιπλέον, στην παρούσα δημοσίευση, παρουσιάζονται, εκτάκτως, ειδικά στοιχεία που αφορούν στις επιχειρήσεις της λιανικής πώλησης βιβλίων όπως α) η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και του πλήθους των επιχειρήσεων, β) ο αριθμός των επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών, γ) οι ενάρξεις λειτουργίας και δ) ο αριθμός των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, κατά το χρονικό διάστημα 2011-2020.

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:
Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Μητρώων και Μεγάλων Επιχειρήσεων
Προϊσταμένη του Τμήματος: Αδαμαντία Γεωργοστάθη
Τηλ.: 213 135 2043
E-mail: [email protected]

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:
Τηλ.: 213 135 2022, 2308, 2310
E-mail: [email protected]

 
α. Σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου (Πίνακας 1)

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 10,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 13,1 δισ. ευρώ και μείωση 4,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020 που είχε ανέλθει σε 11,2 δισ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είναι:
• Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αύξηση 17,0%.
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 4,2%
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είναι:
• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 69,2%.
• Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 55,8%.

β. Σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Πίνακας 2)

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8,9% σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 που είχε διαμορφωθεί σε 2,6 δισ. ευρώ και μείωση 13,9% σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 που είχε ανέλθει 2,7 δισ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 είναι:
• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 33,2%.
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 29,5%.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 είναι:
• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 50,6%
• Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 46,4%.

γ. Πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις των 10 μεγαλύτερων τάξεων, με βάση τον κύκλο εργασιών 2018 (Πίνακας 3)

Με βάση τα στοιχεία κύκλου εργασιών του προσωρινού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2018, οι 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου είναι:
- Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
- Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
- Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
- Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
- Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
- Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα
- Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα
- Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα
- Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα και
- Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 είναι:
• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 23,3%.
• Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 5,6%.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη με ίωση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 είναι:
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 36,2%.
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 18,6%.
 
δ. Λιανική πώληση βιβλίων (Πίνακες 4, 5 και 6)

Στη λιανική πώληση βιβλίων περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της τάξης οικονομικής δραστηριότητας 4761 της NACE Αναθ.2 και οι πωλήσεις βιβλίων από επιχειρήσεις με άλλη κύρια δραστηριότητα.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων της λιανικής πώλησης βιβλίων ανήλθε σε 1.614 επιχειρήσεις το 2019, καταγράφοντας μείωση 35,0% σε σχέση με το 2011, όπου είχε διαμορφωθεί σε 2.484 επιχειρήσεις, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στο έτος 2018 (8,4%) και το έτος 2015 (7,3%). Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών διαμορφώθηκε σε 229,9 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση 25,6% σε σύγκριση με το 2011, που είχε ανέλθει σε 308,9 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται το 2012 (19,6%) και το 2015 (4,6%). Μείωση καταγράφηκε και στο πλήθος των επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το 50% του κύκλου εργασιών, από 164 το 2011 σε 68 το 2019.
Επίσης, οι ενάρξεις λειτουργίας νέων επιχειρήσεων στη λιανική πώληση βιβλίων αυξήθηκαν από 91 το 2011 σε 101 το 2013 και διαμορφώθηκαν σε 59 το 2018 παρουσιάζοντας πτωτική τάση, μεταξύ των ετών 2013 και 2018. Τέλος, το ποσοστό των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών κυμάνθηκε μεταξύ 1,4% το 2015 και 2,9% το 2018.
Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της λιανικής πώλησης βιβλίων το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 36,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 45,0 εκατ. ευρώ και μείωση 9,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020, που είχε ανέλθει σε 39,9 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών των ίδιων επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο 2019 σημείωσε αύξηση 7,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2018 και αύξηση 6,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019.
Για τις επιχειρήσεις της λιανικής πώλησης βιβλίων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 9,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,2% σε σχέση με τον Αύγουστο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 8,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2020, σημείωσε μείωση 16,4% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019. Ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2020 σημείωσε αύξηση 8,3% σε σχέση με τον Ιούλιο 2020, ενώ ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2019 είχε σημειώσει μείωση 20,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης